Personeelsadvertentie plaatsen

We plaatsen uw vacature een maand lang op  onze website onder het kopje ‘vacatures’. Dit is alleen voor leden van de beroepsverenigingen toegankelijk. Daarnaast wordt uw vacature geplaatst op de website van de desbetreffende beroepsvereniging. Doordat we de vacature plaatsen op het besloten inlogdeel, is de kans op reacties van therapeuten met een officieel erkende opleiding aanzienlijk hoger dan bij werving via andere, algemene vacaturesites of de landelijke dagbladen. Kijk hier voor meer informatie en voor de tarieven die we hanteren.