29 november 2022 9:45 - 17:15

Jaarsymposium Persoonlijkheidsstoornissen

Ernstige beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren drukken een grote stempel op alle aspecten van het dagelijks leven van de patiënt, dragen bij aan uiteenlopende psychische stoornissen en compliceren vaak de behandeling. Helaas komt het in de praktijk nog vaak voor dat de diagnose wordt gemist terwijl bij als lastig ervaren gedrag het etiket persoonlijkheidsstoornis er juist weer té snel op wordt opgeplakt. Beide hebben gevolgen voor de behandeling en bejegening. Tijdens het symposium Persoonlijkheidsstoornissen op 23 november wordt de stand van zaken van dit nog jonge vakgebied besproken.

 

Reden genoeg voor elke professional om goed op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken.  Des temeer daar vrijwel alle GGz-professionals, ongeacht het zorgprogramma, beroep of werkplek, te maken hebben met mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

 

Tijdens het symposium Persoonlijkheidsstoornissen, de stand van zaken in vogelvlucht wordt dan ook onder voorzitterschap van dr. Theo Ingenhoven een samenvatting gegeven van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen tezamen met een bondige vertaling naar de consequenties voor de dagelijkse praktijk. Ontwikkelingen in dit nog jonge vakgebied hebben namelijk een grote vlucht genomen. Zo verscheen onlangs de herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn.

 

Programma

09.30 uur Persoonlijkheidsstoornissen anno 2021 - Dr. Theo Ingenhoven

09.40 uur Herziening van de MDR - Ellen Willemsen

10.05 uur Diagnostiek en classificatie: klinische stappen in de nieuwe hybride wereld - Dr. Han Berghuis

11.10 uur Psychotherapeutische interventies - Dr. Joost Hutsebaut

11.45 uur Farmacotherapie - Dr. Theo Ingenhoven

13.10 uur Co-morbiditeit: niet altijd even relevant? - Dr. Rien Van

13.45 uur Herstel: klinisch, functioneel en zeker ook maatschappelijk - Erwin van Meekeren

14.40 uur Aandacht voor vroege signalen en interventie voor jongeren en hun naasten - Dr. Christel Hessels

15.05 uur Persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd - Prof. dr. Bas van Alphen

15.30 uur In een forensisch kader - Dr. Sabine Roza

15.55 uur Handvatten voor de praktijk van morgen - Dr. Theo Ingenhoven

Website

https://www.boompsychologie.nl/actueel-item/80-3615_Symposium-Persoonlijkheidsstoornissen