10 november 2022 10:00 - 16:30

Jaarlijks Congres Levend Verlies - Blijvend Verdriet - editie 2022

Wanneer ouders een kind krijgen, dan hopen zij het allerbeste voor hun kind. Bijvoorbeeld dat het gezond is, zonder al te veel kleerscheuren opgroeit, zelfstandig en onafhankelijk zal zijn. Ze hebben veelal ook een beeld van hoe het leven met hun kind eruit zal gaan zien; hoe vaag soms ook. Als ouders dan te horen krijgen dat hun kind een beperking of beperkende ziekte heeft, dan moeten die verwachtingen vaak radicaal bijgesteld worden. Door sommige ouders wordt dit ook wel als een proces van "levend verlies en blijvend verdriet" beleefd. Hierin lijkt verliesverwerking bij diagnose vlak na de geboorte anders te gaan dan wanneer een diagnose geleidelijk of later in het leven wordt gesteld. Hun verwachtingen over de toekomst van hun kind, maar ook over hun eigen leven, gezin, werk en relaties moeten worden aangepast aan de realiteit. Dat bijstellen van verwachtingen gebeurt niet één keer, maar steeds opnieuw. Angsten en zorgen van ouders komen niet uit of vallen toch mee, terwijl nieuwe zorgen zich opdringen. Niet zelden wordt ook de controle en regie die ouders hebben over hun kind, overgenomen door medici en hulpverleners; ook daarin gaat het soms anders dan ouders zouden verwachten en willen. Dit congres, dat in samenwerking met Drs. Edith Raap van de Hogeschool Utrecht georganiseerd wordt, heeft als doel om HBO- en academisch opgeleide hulpverleners het proces bij ouders beter te leren begrijpen. Er is veel aandacht voor de manier waarop je als professional bij de ouder kunt aansluiten en de ondersteuning aan hen vorm en inhoud kunt geven.

 

Sprekers

Prof. Dr. Inge van Nistelrooij (Universiteit voor Humanistiek) - Ouders in dialoog, dialoog in ouders
Prof. Dr. Alice Schippers (Universiteit voor Humanistiek) - Speciale families en hun gewone leven
Dr. Sasja Duijff (Care4Minds) - Hoe kan Mindful Ouderschap ouders ondersteunen bij het ervaren van Levend Verlies? 
Drs. Hanneke Claassens (Fontys Hogeschool Social Studies) - Levend Verlies en Blijvend Verdriet bij familieleden van mensen met psychiatrische problematiek
Sandy Kardolus (Stichting Schiedams LEF) - Het mooiste dat je kunt worden is jezelf
Mariëlle Bruntink (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk) - Van Levend Verlies naar Verliespoli
Lies Scaut (Praktijk De Weg Wijzer) - Hoe help je een kind bij (levend) verlies en rouw?

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijkse congres is accreditatie aangevraagd bij NIP K&J/NVO-OG, FGzPt, Registerplein, SKJ, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, Register Vaktherapie en het Lerarenportfolio (speciaal onderwijs).

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op: www.congresburo.com/levend-verlies-blijvend-verdriet-editie-2022/

Website

https://www.congresburo.com/aanbod/416/levend-verlies-blijvend-verdriet-editie-2022.html