12 augustus 2022 10:00 - 17:00

Overdracht- tegenoverdracht

Introductie

Overdracht is één van de meest voorkomende oorzaken van storingen in het therapeutische gesprek. Het gesprek loopt vast, de cliënt werkt niet mee of je verliest de regie. Hoe herken je dit en hoe ga je hiermee om?

Overdracht in een therapeutische setting kan je het beste omschrijven als het (onbewust) overdragen van oude, vaak diep gewortelde, gevoelens door de cliënt op de hulpverlener. Dit kunnen prettige emoties zijn, zoals geborgenheid of bewondering, maar ook minder prettige emoties, zoals angst, afwijzing of eenzaamheid.

Andersom kan ook de hulpverlener zijn of haar eigen emoties (onbewust) meenemen in therapie (tegenoverdracht). Wanneer je je als hulpverlener onvoldoende bewust bent van deze verschijnselen kan dit de behandeling verstoren.

Toepassing en meerwaarde

Tijdens deze trainingsdag staan een aantal overdrachtsfenomenen centraal:

Wat is overdracht en tegenoverdracht precies en hoe ga ik om met tegenoverdracht?
Hoe kan ik als hulpverlener zo snel mogelijk de overdracht van de cliënt herkennen waardoor in de sessies geen oude patronen hoeven te worden herhaald met alle gevolgen van dien.
Bewustwording en inzicht in de eigen overdracht op de cliënt waardoor storende frustraties van hulpverlener en cliënt voorkomen kunnen worden.
Hoe kunnen de nieuwe inzichten en opgedane kennis worden toegepast in de eigen praktijk.
Op welke wijze kan de hulpverlener zich eenzijdig, op energetisch niveau, bevrijden van belemmerende (tegen)overdrachtsgevoelens.

Werkwijze

We starten de dag met een mondeling interactief toetsingsmoment, waarbij je de gelegenheid hebt vragen te stellen over de stof en voor jou belangrijke discussiepunten te benoemen. Hiermee hebben we een stevige theoretische basis gelegd en kunnen we goed gefundeerd aan de slag met de praktische toepassing.

Doel

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor therapeuten en coaches die hun inzicht in overdracht en tegenoverdracht aanmerkelijk willen verdiepen en bereid én in staat zijn het eigen professionele handelen onder de loep te nemen.

Het belangrijkste doel van deze dag is dat je door wat je hebt geleerd met een verrijkt gevoel naar huis gaat
en je (nog) doortastender en met (nog) meer plezier je werk zal doen.

Website

https://bivt.nl/training/overdracht-tegenoverdracht-12-08-2022-online/