8 december 2022 10:00 - 16:30

Congres Jong-vaderschap

In de hulpverlening lijkt de aandacht voor ouderschap zich vaak te beperken tot aandacht voor moederschap. Vaders vallen in de hulpverlening aan jonge gezinnen vaak tussen de wal en het schip. Als het over gehechtheid gaat, hebben we het vaak direct over de moeder-kind relatie. We hebben aandacht voor angst en stemmingsproblemen bij vrouwen die recent moeder geworden zijn en de gevolgen van hun problemen voor het kind. Gaat het over kinderen met een beperking? Dan nemen we vaak al automatisch aan dat dat dan vooral heel moeilijk zal zijn voor de moeder, want die is (zo lijken we anno 2022 nog stééds impliciet aan te nemen) tenslotte de primaire verzorger. En als we dan naar de rol en het pedagogisch handelen van vaders kijken? Dan vinden we die als vrouwelijke hulpverleners vaak goedbedoeld maar onhandig, omdat vader niet doet wat een goede moeder zou doen. En als het gezin hulp nodig heeft? Dan kijken we de laatste jaren graag naar het familienetwerk. Maar ook daar draait de blik vrijwel automatisch naar de grootmoeders: eerst moeders moeder en dan vaders moeder. En de opa's dan? 

Op dit congres zullen de sprekers uitvoerig stilstaan bij de manier waarop je als hulpverlener de uitdagingen van het (jonge) vaderschap niet uit het oog verliest. De sprekers staan uitvoerig stil bij hoe je vaderschap op waarde kunt schatten en het kunt benutten om het welzijn van zowel de vaders zelf als hun gezinnen veilig te stellen.

 

Sprekers

Dr. Tibor Brunt (Het Kleine Heldenhuis) - Jonge gezinnen met een moeilijke start en de rol van vaders
Dr. Mirjana Majdandzic (Universiteit van Amsterdam) - “Ik ga je pakken, pakken, pakken!” De rol van vaders in de ontwikkeling van angst
Prof. Dr. Louis Tavecchio (Universiteit van Amsterdam) - Een perspectief op modern, betrokken vaderschap
Drs. Lies Wenselaar (Eigen praktijk en KING nascholing) - Vaders en psychopathologie
Drs. Muriel Vermeulen (Praktijk Vermeulen) - Jong vaderschap vanuit psychoanalytisch perspectief
Prof. Dr. Alice Schippers (Universiteit voor Humanistiek) - Verantwoord(elijk) vaderschap.: over de ervaringen van vaders van kinderen met beperkingen
Prof. Dr. Tessa Roseboom (Universiteit van Amsterdam) - Voorouders en nakomelingen: de rol van grootvaders in de groei en ontwikkeling van hun kleinkind(eren)

 

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, FGzPt, NIP K&J/NVO-OG, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Register Vaktherapie en het Lerarenportfolio.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden kunt u vinden via onderstaande link. 

Website

https://www.congresburo.com/combi-aanbod/421/jong-vaderschap.html