25 november 2022 10:00 - 16:30

Levend Verlies De complexiteit van ondraaglijke rouw

De machteloosheid bij het sterven van een kind, bij zelfdoding van een dierbare of bij een chronische ziekte kan enorm zijn. Bijna ongeacht de aanmeldingsklacht, is het aannemelijk dat de cliënt ook lijdt onder niet-onderkende complexe rouw. ‘Niet-onderkend’ omdat de omgeving al snel vindt dat je niet moet blijven hangen in het verlies en het leven nu eenmaal doorgaat. ‘Complex’ omdat de veelheid aan veelal tegenstrijdige emoties het dagelijks functioneren chronisch hindert. Het is onmogelijk het verlies te accepteren wat leidt tot een obsessief beleven ervan. Sommigen weren hun machteloosheid af door zichzelf (mede)verantwoordelijk te maken voor het verlies, en lijden vervolgens onder hun vermeende schuld.

Voorzitter

Prof.dr. Frans Schalkwijk

Sprekers

Maggie Eybrechts
Marc Hebbrecht
Prof.dr. Jos de Keijser
Jorinde Kloek
Marit de Weert

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten,
POH-GGz, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Inschrijving sluit op donderdag 24 november 2022 om 15.00 uur!

Website

https://www.lemion.nl/verlies/