25 februari 2017 12:30 - 16:00

NVDT Methodische Speldag Zachtjes balen; de magie van mildheid door middel van spel

Een methodische speldag over de verbetering van de afstemming tussen ouder en kind bij het dragen van frustraties door Martijn Hell - Leeuwenhart.

Aansluitend is de ALV van de NVDT.

Op deze middag maak je kennis met Zachtjes balen: een speels, ontroerend, dramatherapeutisch concept ter verbetering van de emotie-regulatie bij ouders èn kinderen. Met behulp van spel met een schildpad handpop en met behulp van enkele eenvoudige hulpmiddelen leren ouders en kinderen hoe ze de onderlinge verbinding kunnen behouden als het lastig of moeilijk is. 

Ongelukkig zijn is een kunst. Velen van ons hebben niet goed geleerd om frustraties op te vangen en te dragen. We willen vaak weglopen van de frustratie, omdat we denken dat deze te pijnlijk en te moeilijk is. Sommige mensen zijn onvoldoende in staat om naar boosheid en frustraties te kijken. De stress die het onderzoeken van boosheid en frustraties bij hen oproept, blokkeert het vermogen om in verbinding te blijven met elkaar en om nieuw en veilig boos gedrag aan te leren. 

In deze training maak je kennis met magie van mildheid van het spel met schildpadhandpop Toontje, die  meehelpt om  de "window of tolerance" van ouders en kinderen te vergroten. Toontje weet een ontspannen, liefdevol en vrolijk basisklimaat neer te zetten, waardoor ouders en kinderen beter in staat zijn om boosheid en frustraties met elkaar te onderzoeken.  Toontje is voor iedereen zeer toegankelijk. Terwijl de ouders en kinderen genieten van elkaar en zelfvertrouwen opdoen, blijven hun oren en ogen open om samen de frustraties van alledag te onderzoeken. Ouders en kinderen krijgen meer aandacht en begrip voor de gevoelens, gedachten, en wensen van elkaar. Spelenderwijs wordt het mentaliseren bevorderd en de emotie regulatie verbeterd. 

Martijn Hell- Leeuwenhart is  geregistreerd dramatherapeute en geregistreerd supervisor. Zij werkt sinds 1986 als drama-therapeute en heeft zich gespecialiseerd in het leren omgaan met boosheid en frustraties bij ouders en kinderen. Martijn Hell ontwikkelde in samenwerking met Daphne Sprengers, orthopedagoge, het programma “Samen spelen met Piep en Pats”, ter bevordering van de sociaal emotionele competenties bij jonge kinderen. Hierbij worden een kuiken en draakje ingezet. Op grond van dit programma ontwikkelde zij in samenwerking met Blijfgroep de, door het NJI erkende, jeugdinterventie “Tijd voor Toontje”,  een steunend stabiliserend aanbod voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Hierbij wordt een schildpadhandpop ingezet. Martijn Hell ontwikkelde de boosheidsthermometer van Toontje schildpad. Momenteel werkt zij voor Lucertis, kinder en jeugd psychiatrie. Daar werkt zij met “Zachtjes Balen met Toontje”. Hier wordt schildpad Toontje  als hulp middel ingezet  bij gezinstherapie en ouder-kind-groepstherapie om de emotie regulatie en het mentaliseren te bevorderen.   

‘Zachtjes balen’  wordt momenteel beschreven tot een consensus based product voor de CPMO. 

Werken met Toontje lijkt eenvoudig poppenspel. Onder deze eenvoud gaat een enorme gelaagdheid aan interventies schuil. Voor verdere verdieping in deze interventies: zie de trainingen op www.zachtjesbalen.nl

Programma


12.00 Inloop met koffie en thee
12.30 Start workshop
14.30 Pauze met koffie en thee
14.45 Vervolg workshop
16.00 Einde workshop & borrel
16.30 ALV NVDT
18:00 Einde

Locatie
Zimihc - Huis voor amateurkunst
Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht (Voor routebeschrijving check www.zimihc.nl)
In de hele buurt is betaald parkeren. Mocht je geen plek kunnen vinden, dan kun je kiezen voor de P1 parkeergarage aan de Kruisstraat even verderop.

Aanmelding
Leden kunnen zich aanmelden via de website op www.fvb.vaktherapie.nl Let op: log eerst in!
Je kunt dan inschrijven voor de juiste ledenprijs en het bespaart invulwerkzaamheden omdat we al over jouw contactgegevens beschikken.
Aanmelden kan tot 18 februari.

Kosten
Leden € 45,-
Student leden € 30,-

Studenten (geen lid van NVDT) € 45,- *
Dramatherapeuten (geen lid van de NVDT) € 65,- *
* Graag aanmelden via info@vaktherapie.nl ovv jouw status (student of afgestudeerd).


Annuleren
Bij annuleren vóór 18 februari wordt 40% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is het niet meer mogelijk om geld terug te krijgen.


Accreditatie
Deze methodische speldag is geaccrediteerd door de SRVB met 4 punten