8 juni 2017 9:15 - 17:00

Congres: hulpverlenen aan migrantenvrouwen en -meisjes

Op 8 juni aanstaande vindt in Zwolle het congres over hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes plaats.

Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld. Migranten vormen immers een groep die door de Nederlandse hulpverlening vaak niet, moeilijk of te laat bereikt worden. Binnen de groep migranten vormen vrouwen en meisjes bovendien een extra moeilijk bereikbare groep.


Tegelijkertijd speelt er veel onder migrantenvrouwen en -meisjes: zowel de problemen waar Nederlandse vrouwen ook tegenaan kunnen lopen, maar daar bovenop ook nog extra problemen die met hun migrant-zijn te maken hebben. Vanwege hun migratiegeschiedenis, het leven tussen twee culturen in en de verwachtingen van vrouwen die in hun eigen cultuur spelen, bevinden zij zich vaak in een extra lastig parket.


Maar wat zijn dan precies de interculturele aspecten waarmee je als hulpverlener rekening moet houden wanneer je werkt met vrouwen en meisjes? Hoe bereik je hen überhaupt wanneer ze een grote afstand tot de Nederlandse samenleving hebben? Hoe ga je met hen in gesprek? Hoe empower je hen? Wat als er (een dreiging van) eergerelateerd en / of huiselijk geweld tegen hen is? Hoe signaleer je radicalisering bij meisjes en hoe maak je dit bespreekbaar? Hoe ga je om met vragen rondom relaties en seksualiteit? En oudere migrantenvrouwen, zijn die eigenlijk wel goed voorbereid op hun oude dag? Hoe kun je hen daarin ondersteunen?


Op dit breed geaccrediteerde congres delen de sprekers met de deelnemers hun antwoorden op deze en andere, soortgelijke vragen.

Programma

Het programma bestaat uit drie plenaire bijdragen en zes deelsessies, waarvan iedere deelnemer er twee kan kiezen.

09.15 uur Inloop en registratie

10.00 uur Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Esma Slama [SIPI]  - Interculturele aspecten van hulpverlening aan niet-westerse meiden en vrouwen

11.00 uur Prof. Dr. Sawitri Saharso [VU] - Empowerment van migrantenmeiden en -vrouwen

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Kaveh Bouteh [Pharos] - Do's and don'ts in gespreksvoering met migranten

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B of 1C

Deelsessie 1A Theo Hendrickx [Manna] - Omgaan met eergerelateerde problemen en geweld

Deelsessie 1B Maame Hammond [Al-Amal] - Thuiscultuur versus buitencultuur

Deelsessie 1C Nilüfer Gürses [Rutgers] - Bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties 

15.00 uur Koffiepauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B of 2C

Deelsessie 2A Jale Simsek [Praktijk Simsek] - Huiselijk geweld binnen collectief georiënteerde gezinnen

Deelsessie 2B Fatouch Chanaat [Al-Amal] - Radicalisering bij migrantenmeiden

Deelsessie 2C Saadia Daouari [Donadaia] - Begeleiding van oudere migrantenvrouwen 

16.30 uur Afsluiting van het congres

 

Sprekers

De sprekers zijn stuk voor stuk vooraanstaande experts op het gebied van de hulpverlening aan niet-westerse vrouwen en meiden:

 

  • Esma Slama (SIPI) spreekt over interculturele aspecten van hulpverlening aan niet-westerse meiden en vrouwen
  • Prof. Dr. Sawitri Saharso (Vrije Universiteit) levert een bijdrage over empowerment van migrantenmeiden en -vrouwen
  • Kaveh Bouteh (Pharos) gaat in op de do’s en don’ts in de gespreksvoering met deze mensen
  • Drs. Theo Hendrickx (Manna) deelt zijn ervaringen met betrekking tot het omgaan met eergerelateerde problemen en geweld
  • Maame Hammond (Al-Amal) gaat in op het verschil tussen de thuiscultuur en de buitencultuur waartussen migrantenvrouwen zich bewegen
  • Nilüfer Gürses (Rutgers) stelt het bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties met deze vrouwen en meiden centraal
  • Jale Simsek (Praktijk Simsek) gaat in op huiselijk geweld in collectief georiënteerde gezinnen
  • Fatouch Chanaat (Al-Amal) staat uitvoerig stil bij radicalisering van migrantenmeiden
  • Saadia Daouari (Donadaria) legt uit waar je op moet letten in de begeleiding van oudere migrantenvrouwen

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onderstaande website.

Website

www.congresburo.com/migrantenvrouwen