19 mei 2017 9:30 - 16:00

Training Rouwverwerking voor vaktherapeuten en andere professionals

Eendaagse training Rouwverwerking ( na het verlies van een dierbare) voor vaktherapeuten en andere professionals, a.d.h.v. de module die is beschreven in het boek “Op zoek naar Rouwverlichting” van Marlene Raaijmakers en Anita de Gouw.

In deze ervaringsgerichte training wordt gewerkt aan de hand van de rouwmodule beschreven in het boek “ Op Zoek naar Rouwverlichting”. Deze module is ontwikkeld voor mensen die professionele ondersteuning nodig hebben na het verlies van een dierbare. Er wordt gewerkt met verbale en beeldende werkvormen. Het bijzondere van de methode is dat de focus wordt gelegd op troostrijke, steunende, positieve gevoelens. Praten over, of voelen van ervaringen of emoties is niet altijd gemakkelijk. Daarom gebruiken we naast gesprek ook creatieve materialen, muziek, herinneringen en verhalen om de belangrijkste thema’s rondom het verlies op een persoonlijke wijze uit te werken. Door het aanbieden van beeldende werkvormen worden gevoelens tastbaar en zichtbaar gemaakt. Het beeldend werk kan er voor zorgen dat men thuis het troostrijke gevoel vast kan houden en tevens biedt het vaak aanleiding tot een gesprek over de overledene. Lotgenotencontact is een belangrijk onderdeel van deze methode. De module kan echter ook individueel worden aangeboden.

De training is bedoeld voor beeldend therapeuten en andere professionals die werken met mensen die rouwen na het verlies van een dierbare.

Programma

Je gaat tijdens deze training aan het werk vanuit een eigen verlieservaring, waardoor je de opbouw, structuur en het effect van de methode zelf kunt ervaren .

Tijdens de training zal regelmatig een koppeling gemaakt worden naar de theorie.

Aan bod zullen komen: de klassieke en de hedendaagse theorieën over rouw, de rouwtaken van Worden, het duale proces model, de betekenis van beeldende therapie binnen deze module, inzicht in de werkwijze en doelstellingen van deze methode.

Inbegrepen is het praktische handboek “ Op zoek naar Rouwverlichting” van Marlène Raaijmakers en Anita de Gouw.

De training wordt aangeboden door Anita de Gouw en Fransje Nolet. Beiden zijn werkzaam als beeldend therapeut in hun praktijk ”Het Beeldlokaal” en bij GGz-Breburg en hebben ruime ervaring in het werken met rouw en verlies.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onderstaande website. 

Website

https://beeld-lokaal.nl/workshops/training-rouwverwerking-professionals/