30 mei 2017 9:00 - 16:00

Als somberheid de oude dag beheerst

De oude dag gaat vaak gepaard met verdriet, eenzaamheid en somberheid. Wanneer wijzen deze symptomen op een stoornis? Hoe bejegent u ouderen met een angststoornis of depressiviteit? En wat is de juiste behandeling? 

Leer hoe u ouderen helpt om te gaan met angst, rouw en depressiviteit!

Deskundige sprekers behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

 • Wat is er bekend over depressie bij ouderen? Hoe werkt het in de hersenen en wat zijn de achtergronden van depressie?
 • Gecompliceerde rouw bij ouderen: veelvoorkomend en vaak gemist! 
 • Hoe houdt u als hulpverlener de energie hoog? Valkuilen voor hulpverleners - irritatie, onbegrip, weerstand en intensieve pogingen om te helpen

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30
Opening door de dagvoorzitter
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Stichting SHDH

9:45
Depressie en angst bij ouderen - ontstaan en verloop
Martin Kat, consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en psychiater afdeling klinische geriatrie Medisch centrum Alkmaar 

 • Hoe herkent u depressie en angst bij ouderen?
 • Depressie in de huisartsenpraktijk, het algemeen ziekenhuis en het verpleeghuis - wat komt u tegen?
 • Een overzicht van de mogelijke behandelopties

10:30
Medicatie bij depressieve ouderen - nut/noodzaak en alternatieven

Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker VUmc

 • Wanneer zijn antidepressiva geïndiceerd bij een depressie?
 • Hoe onderzoekt en evalueert u samen met collega’s de effecten van medicatie bij de individuele patiënt?
 • Alternatieven voor medicatie – motiverende gespreksvoering

11.15
Koffie- en theepauze

11.30
Gecompliceerde rouw bij ouderen - veelvoorkomend en vaak gemist!
Arjan Videler, GZ-psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker en manager behandeling PersonaCura, specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren, GGz Breburg centrum senioren

 • Rouw en gecompliceerde rouw bij ouderen - wat is het verschil?
 • Differentiaal-diagnostiek met depressie
 • Herkenning en behandelopties

12.15
Handvatten en valkuilen voor hulpverleners
Frans Clignet, verpleegkundig specialist Altrecht, onderzoeker VU Amsterdam

 • Depressie bespreekbaar maken – praktische gesprekstechnieken
 • Hoe vermijdt u valkuilen als tegenoverdracht en weerstand in uw werk met depressieve cliënten?
 • Hoe houdt u zelf de energie hoog zonder vast te lopen in gevoelens van irritatie?

13.00
Lunchpauze


14.00 - 16.00
In de middag gaan de sprekers op een interactieve en praktische manier in op diverse onderwerpen.
Tussendoor is er een kwartier koffiepauze. U kunt kiezen uit één van de aangeboden verdiepingssessies. 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onderstaande website. 

 

Website

https://www.medilex.nl/congressen/somberheid/congres