1 juni 2017 13:30 - 17:30

Hechtingsgerichte gezinstherapie

Werken met gezinnen om veilige gehechtheid te bevorderen

Al meer dan vijftig jaar geleden ontwikkelden zich uit het onderzoek van John Bowlby en Mary Ainsworth naar de ontwikkelingspsychologie van kinderen de basisprincipes voor de hechtingstheorie. Daniel A. Hughes plaatst dit traditionele model voor het eerst in een breder perspectief, waarbij hij de hechtingstheorie binnen de context van gezinstherapie toepast. Hughes presenteert een model waarin met alle leden van een gezin wordt gewerkt, en niet alleen met het gezinslid dat de problemen binnen het gezin lijkt te veroorzaken. Met dit model worden zowel persoonlijke als gezinsproblemen herkend, opgelost en geheeld, met behulp van principes uit de theorieën over hechting en intersubjectiviteit. .

Voor Anneke Vinke is het model van Hughes een waardevolle aanvulling gebleken op haar werk met geadopteerde kinderen en pleegkinderen. In haar lezing ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’ zal ze ingaan op de achtergronden van DDP, zowel in theorie als praktijk.

Felicia Stoutjesdijk legt de verbinding DDP, Theraplay en CGT en illustreert dit aan de hand van een concrete casus uit haar praktijk.

Petra Kruijdenberg en Marij Peeters werken vanuit een systemische aanpak en leggen in hun workshop, DDP in de praktijkkamer, de focus op hoe ouders het therapeutische proces beleven.

Deze middag biedt verdieping en praktische handvatten.

Na afloop krijg u het boek Hechtingsgerichte gezinstherapie (t.w.v. € 49.50) geschreven door Daniel A. Hughes mee naar huis.

Programma

13.30 uur - Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur - Het onzichtbare zichtbaar maken

15.00 uur - Koffie/thee pauze

15.30 uur - DDP in de praktijkkamer

16.15 uur - Werken vanuit DDP, Theraplay en tg-cgt

17.00 uur - Nazit met hapje en drankje

17.30 uur - Einde

 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onderstaande website. 

Website

http://www.010617.logacom.nl/