22 april 2017 9:30 - 17:15

Succesvolle vaktherapeutische interventies in de ziekenhuispsychiatrie

"Succesvolle vaktherapeutische interventies in de ziekenhuispsychiatrie", onder die titel ontmoeten  vaktherapeuten werkzaam in de ziekenhuis-psychiatrie elkaar op zaterdag 22 april in het Gelreziekenhuis te Apeldoorn.

De studiedag zal vooral een interactieve ontmoeting zijn waarbij het beschrijven en overdraagbaar maken van wat wij feitelijk doen alle aandacht zal krijgen. Daarbij worden wij bijgestaan en geïnspireerd door Elly Pijnacker van het CPMO, een specialist in het beschrijven van producten en modules.

Onze inspanning  zal  moeten leiden tot een harmonisatie van het vaktherapeutische aanbod  gericht op psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit. De inleidende spreker, drs. N. Croese, klinisch psycholoog, medisch manager en SOLK specialiste, zal in de inleiding de noodzaak daartoe onder de aandacht brengen. 

Programma

9.30    Inloop met koffie en thee

10.00    Drs. N. Croese van het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn,

klinisch psycholoog, medisch manager, Solk-specialiste

10.45    - Inventarisatie wensen
- groepen indeling voor de middag (op grond van enquête of verzoek)

11.00    Elly Pijnacker van het CPMO (Commissie Product- en Module Ontwikkeling),
onderdeel van de Kennisinnovatie van de FVB

11.30   Pauze

11.45   Presentaties van interventies, producten of onderzoeken

12.30    Lunch

13.15    Energizer

13.30     Per discipline of themagroep onderverdeling in werkgroepjes

15.00    Pauze

15.15   Vervolg in werkgroepjes en terugkoppeling

16.15     Info over ontwikkelingen op het gebied van vragenlijsten voor vaktherapie,
al of niet gekoppeld aan de ROM

16.45    Plenaire afsluiting 

17.00   Borrel

Website

http://www.vaktherapiewerkt.nl/studiedag-22-april-17/