14 juni 2017 8:45 - 17:00

De Inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis, als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook steeds vaker betrokken bij beleidskwesties.

 
De ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid gaan hard en niet iedereen kan het tempo bijbenen. Zo bestaat er nog steeds weerstand onder professionals en is het vaak nog onduidelijk wat nu precies de toegevoegde waarde is van ervaringsdeskundigen in een professionele setting. Er zijn zelfs professionals die bang zijn dat de inzet van ervaringsdeskundigen ten koste gaat van ‘professionele’ banen.
 
Er worden dan ook nog veel discussies gevoerd over details rond positie, rol en verantwoordelijkheden van ervaringsdeskundigen. En over de vraag hoe het vakmanschap ‘ervaringsdeskundigheid’ beleidsmatig verder moet worden ingevuld en gefinancierd om het gezamenlijk naar het volgende niveau te tillen.
 

Dit congres ontvang je antwoord op de vragen

 • Wat is de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid op professionele kennis?
 • Hoe gaan ervaringsdeskundigen om met stigma’s? Welke betekenis hebben zelfregie en eigenwaarde?
 • Wat zijn de ervaringen of resultaten als het gaat om de inzet van de ervaringsdeskundigen?
 • Wat zijn de voorwaarden voor een effectieve inzet van ervaringsdeskundigheid?
 • Hoe begeleid je als organisatie je ervaringsdeskundigen?
 • Wat zijn de kansen en valkuilen in de (team)samenwerking?
 • Waar ligt de juridische verantwoordelijkheid bij inzet van ervaringsdeskundigen?
 • In hoeverre kan de professional eigen ervaring inzetten?
 

Het congres De inzet van ervaringsdeskundigen geeft gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties inzicht en handvatten in de zoektocht naar nieuwe verhoudingen en implementatie van een brede inzet van ervaringsdeskundigen naast en samen met hun zorgprofessionals.

 
DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN
-samen werken met de zorgprofessional-
 
De ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid gaan hard en niet iedereen kan het tempo bijbenen. Zo bestaat er nog steeds weerstand onder professionals en is het vaak nog onduidelijk wat nu precies de toegevoegde waarde is van ervaringsdeskundigen in een professionele setting. Er zijn zelfs professionals die bang zijn dat de inzet van ervaringsdeskundigen ten koste gaat van ‘professionele’ banen.

Programma

08.45uur

         

Ontvangst met koffie en thee

     
09.15uur  

Opening door de dagvoorzitter

 

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

     
09.30uur  

Interview met een ervaringsdeskundige

Een persoonlijk (succes)verhaal van een ervaringsdeskundige, van herstelondersteuning naar adviseur. Hoe is hij ervaringsdeskundige geworden? Hoe heeft dit zijn leven verrijkt? Wat is de toegevoegde waarde en wat is zijn visie op de inzet van ervaringsdeskundigheid, nu en in de toekomst? 

 

Toon Walravens, ervaringsdeskundig adviseur binnen de forensische zorg, lid van het Schakelteam verwarde personen cliëntperspectief.

     
09.50uur  

Hoe VWS leert door te luisteren naar de praktijk

Het Ministerie van VWS zet steeds structureler in op het leren door te luisteren naar de praktijk. VWS hecht dan ook veel waarde aan de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hoe zoekt het ministerie de verbinding met deskundigen die vanuit hun persoonlijke ervaringen een waardevol perspectief bieden op de zorg?

 

Erik Gerritsen, secretaris generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

     
10.20uur   Pauze
     
10.50uur  

Erkenning van Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid en professionaliteit zijn jarenlang gescheiden van elkaar geweest. Alie Weerman zet zich al jaren in om de deze scheiding te beslechten en is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid in reguliere opleidingen voor zorg- en welzijn. Ervaringskennis ziet zij als een andere soort kennis dan wetenschappelijke kennis, namelijk levens-kennis. Welke stappen zijn er al gemaakt in ervaringskennis te erkennen als volwaardige kennisbron en waar valt nog winst te behalen? En hoe kunnen ervaringsdeskundigen deze levenskennis op een professionele manier inzetten bij de begeleiding van cliënten? 

 

Alie Weerman, docent Windesheim, vorig jaar gepromoveerd op het werk en de positie van de ervaringsdeskundige.

     
11.25uur  

Lessen uit de GGZ 

Ervaringsdeskundigen worden op allerlei manieren ingezet. Niet alleen in uiteenlopende sectoren, ook wat betreft de rol die zij spelen naast professionals. In deze lezing wordt ingegaan op welke lessen andere domeinen kunnen leren van de ontwikkelingen rondom inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ. Waar kunnen zij de GGZ volgen, en waar wellicht juist niet? Welke overeenkomsten zijn er in het werken met ervaringsdeskundigen? Wanneer kun je je ervaring inzetten voor anderen? Tegen welke stigma’s kunnen ervaringsdeskundigen van diverse levensproblematiek oplopen? Hoe kan het delen van de eigen ervaring empowerend werken en het positieve zelfbeeld en eigenwaarde versterken?

Wilma is een van de boegbeelden van de beweging vanuit ervaringsdeskundigheid talenten en krachten van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen ten behoeve van herstel en empowerment.

 

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.

     
12.00uur  

Ervaringsdeskundigen aan het woord 

Korte pitches van persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen.

     
12.30uur   Lunch
   

 

13.30uur  

Sessieronde 1: Verdieping inzet ervaringsdeskundigen op diverse thema’s

Ervaringsdeskundigen en professionals  over valkuilen, uitdagingen, successen en beleidsmatige toepassing. Vanuit verschillende onderwerpen, zoals het sociaal domein, armoede, (licht) verstandelijke beperking, GGZ en eenzaamheid.

 

 1. Hoe zet je de innovatieve kracht in van ervaringsdeskundigheid?
 2. Stop de (financiële) uitbuiting van ervaringsdeskundigen!
 3. Samenwerking met de professional: hoe gaat dat en hoe coach je? 
     
14.20uur   Overloop sessies
     
14.30uur  

Sessieronde 2 (herhaling ronde 1)
Ervaringsdeskundigen en professionals  over valkuilen, uitdagingen, successen en beleidsmatige toepassing. Vanuit verschillende onderwerpen, zoals het sociaal domein, armoede, (licht) verstandelijke beperking, GGZ en eenzaamheid.

 

 1. Vanaf wanneer wordt een ervaringsdeskundige een professional? Af van hokjes denken.
 2. Veilige inzet van ervaringsdeskundigen in moeilijke situaties.
 3. Effectief benutten van ervaringskennis binnen gemeentelijk beleid.
     
15.20uur   Pauze
     
15.45uur  

Het taboe van kwetsbaarheid en eigen ervaring

De visie op in hoeverre een zorgprofessional zijn eigen ervaring mag inzetten verandert. Niemand is vrij van ervaringen en kwetsbaarheden, ook professionals niet. In hoeverre mag de professional zijn of haar eigen ervaring inzetten? Hoe kunnen professionele hulpverleners beter reflecteren over hun eigen ervaringen? Het besef dat niemand vrij is van kwetsbaarheden versterkt de samenwerking tussen professional en ervaringsdeskundige.

 

Gert Schout, projectleider Eigen Kracht BOPZ.

     
16.15uur   Laatste vragen en terugblik op de dag
   

 

16.30uur   Einde en netwerkborrel

 

Voor meer informatie zie onderstaande website.

Voor aanmelden ga naar de volgende link: https://www.aanmelder.nl/93617/subscribe

Website

http://www.zorgwelzijncongressen.nl/ervaringsdeskundigen