21 juni 2017 9:30 - 17:00

Persoonlijke psychiatrie - Een nieuwe benadering voor praktijk en onderwijs

Het wezen van het vakgebied van de psychiatrie gaat over emoties, gedachten en gedragingen: over pijn, verlies en verdriet en hoe we daar als mensen mee omgaan. Het is de opdracht van de psychiatrie om de mens met psychische problemen te begrijpen in zijn eigen omgeving. Hiertoe is inzicht in zijn of haar persoonlijke situatie en geschiedenis essentieel: Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij geleerd? Hoe heeft hij zich ontwikkeld tot wie hij is? Welke biologische factoren (brein en genen) spelen een rol? 
De biologie, de psychologie en de omgeving vormen zo de drie pijlers van het vak. Een goed begrip van de complexiteit en interactie van al deze factoren is van belang voor een effectief behandelplan dat optimaal is afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. We spreken tegenwoordig over ‘gepersonaliseerde psychiatrie’. 

Wij schreven een nieuw leerboek Psychiatrie met een principieel uitgangspunt: De patiënt als persoon staat centraal. Samen met de hulpverlener wordt ingezet op een omvattend en genuanceerd begrip van diens situatie die de basis vormt voor verdere behandeling. We plaatsen psychische klachten binnen een continuüm van normaal tot (zeer) problematisch en heffen daarmee de dichotomisering van ziek en gezond op. Dit draagt tevens bij aan vermindering van etikettering en stigma. 

Op deze congresdag presenteren en bediscussiëren we in het ochtendprogramma de principes en werkwijzen van de Persoonlijke Psychiatrie, waarmee we voortbouwen op de ontwikkelingen rond Persoonlijke Diagnostiek en De Nieuwe GGZ. 
In het middagprogramma is er een uitgebreid programma waarin een veelheid aan psychiatrische syndromen aan bod komen. Op interactieve wijze gaan toonaangevende sprekers (die tevens bijdroegen aan het nieuwe leerboek) in op een persoonsgerichte diagnostiek en behandeling. Apart zal er aandacht zijn voor het thema herstel van de persoon met psychische klachten en ook wat te doen als dit herstel niet (voldoende) slaagt. 

U bent van harte welkom! 

Programma

OCHTENDPROGRAMMA
Waarom dit leerboek persoonlijke psychiatrie? 

Dagvoorzitter: Dr. Patrick Domen 
Psychiater/ universitair docent/ hoofdopleider psychiatrie UOPZ Mondriaan, Universiteit Maastricht 

09.30 Inleiding door de voorzitter

09.45 - 10.15
Continuüm van psychische problemen 
Het dynamisch stresskwetsbaarheidsmodel 

Dr. Maarten Bak
Psychiater/ universitair docent/ plaatsvervangend opleider, Universiteit Maastricht 

10.15 - 10.45
Omgevingsdeterminanten van psychiatrische syndromen
Dr. Machteld Marcelis
Psychiater/ universitair hoofddocent/ hoofdopleider psychiatrie GGzE, Universiteit Maastricht 

10.45 - 11.15 Pauze

11.15 - 11.45
Weerbaarheid en veerkracht
Prof. dr. Bart Rutten
Psychiater/ hoogleraar Neurowetenschappen van Psychische Stoornissen/ hoofd van de divisie Neurowetenschappen, Universiteit Maastricht 

11.45 - 12.15
Van stoornis naar syndroom
Prof. dr. Jim van Os
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie/ hoofd afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie, Maastrichts University Medical Centre 

12.15 - 12.45
Consequentie voor de organisatie van zorg
Dr. Tony Rasenberg
Sociaal wetenschapper/ adviseur en projectmanager Mondriaan 

12.45 - 13.45 Lunch

MIDDAGPROGRAMMA 

13.45 - 14.45
Interactief programma (deel 1)
Presentatie van syndroom en/of contextbeschrijving 

14.45 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.10
Interactief programma (deel 2)
Discussie met de bezoekers over de principes en praktijk van de Persoonlijke Psychiatrie op basis van casuïstiek 

16.15 - 16.45
“Wat we nog niet weten”
Afsluiting door de dagvoorzitter
 

Ga voor aanmelden en meer informatie naar onderstaande website. 

Website

http://www.sympopna.nl/pp.html