20 mei 2017 10:00 - 17:00

Familieopstellingen volwassenen

Dit betreft een 4 daagse bijscholing.|
Dag 1: 20 mei 2017
Dag 2: 2 juni 2017
Dag 3: 17 juni 2017
Dag 4: 1 juli 2017

Omschrijving Familieopstellingen volwassenen 

Familieopstellingen is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. (Ook wel systemisch werken genoemd).

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien, én hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen.

Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar.
Wel worden zij binnen de opstelling "representanten" ofwel "stand-ins" van familieleden/of delen uit een ander systeem.

De cliënt is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie)systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van "dat wat er is" en rust.

Doel

Na deze lesdag(en) ben je in staat om:

 • Gevoel te ontwikkelen voor systemisch werken.
 • Systemisch te denken; wat inhoudt dat iedereen onderdeel uitmaakt van een systeem, zonder daarbij de kwaliteit van het individu uit het oog te verliezen.
 • Je zo te ontwikkelen dat je zowel in groepen als individueel kunt werken met Familieopstellingen.

Doelgroep

Professionele zorgverleners en in opleiding zijnde aankomende zorgverleners kunnen deelnemen aan de training. Therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, hypnotherapeuten, regressie therapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire zorgverlening.

Programma

Programma

Lesdag 1

 • Wat zijn familieopstellingen
 • De grondlegger
 • Fenomenologie
 • Kenmerken van een familieopstelling
 • Drie basisprincipes
 • Het ontstaan van verstrikkingen
 • Opstellen van de mannen-vrouwenlijn

Lesdag 2 

 • Houding van de begeleider
 • Energetische verbindingen
 • Soorten geweten
 • Doel van de opstelling
 • Wie en wat stel je op
 • Richtlijnen representanten
 • Eigen innerlijke voorbereiding

Lesdag 3 

 • Eerste indruk van een opstelling
 • Verloop van de opstelling
 • Interventies
 • Blinde opstelling
 • Tafelopstellingen

Lesdag 4 

 • Opstellingen onder supervisie

Gedurende de hele opleiding is het mogelijk om eigen thema's in te brengen en deze met elkaar op te stellen. Zo oefen je elke cursusdag met het opstellen en het representant staan. De interventies die behandeld worden en de handvatten die je meekrijgt kun je direct toepassen in je praktijk.

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website.

Website

http://bivt.nl/bijscholing/view/familieopstellingen_volwassenen