1 juni 2017 8:45 - 16:45

Zullen we spelen?

De kracht van spel in de ontwikkeling van kinderen

Kinderen spelen niet om ervan te leren, maar leren spelenderwijs. Spel is leuk én heel erg belangrijk voor kinderen, hun ontwikkeling wordt er mede door gevormd. Spelen heeft invloed op de intellectuele ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, en is bepalend voor de motorische ontwikkeling.

Kinderen leren door spel nadenken over dingen, vooruitdenken en plannen. Ze leren de omgeving kennen, problemen oplossen en hoe van alles werkt. Door klimmen, klauteren en rondrennen wordt de grove motoriek ontwikkeld en door knutselen en bouwen met constructiemateriaal wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gestimuleerd. Ook krijgt het kind door spel inzicht in zijn eigen emoties én in die van anderen. Door je voor te doen als iemand anders kan je ervaren hoe die ander zich zal voelen in een bepaalde situatie. Het kind leert omgaan met en controle krijgen over emoties. Spel kan kinderen ook helpen om te gaan met angsten. Op een veilige manier kan geëxperimenteerd worden met bang zijn, omdat het toch niet echt is. En natuurlijk is spel ook belangrijk juist omdat het ontspanning is. Het moet dan ook zeker niet gestuurd worden uitsluitend om de ontwikkeling te stimuleren.

Tijdens deze dag staan we stil bij de waarde van spel. Hoe ziet spelen er in deze tijd uit en wat betekent dat voor de ontwikkeling en het leren van een kind? Ook staan we stil bij het belang van spel als essentiële factor bij het verbinden en hechten van kinderen. En natuurlijk is er aandacht voor digitaal spelen en de rol van social media. Maar ook gaan we heel concreet in op voorlezen, buitenspelen en verschillende soorten speelgoed. Kortom, krijg inspiratie en handvatten om gezinnen te ondersteunen bij het optimaal inzetten van spel en spelen voor de ontwikkeling van kinderen...

 

 

Programma

08.45   Ontvangst

09.30   Welkom en inleiding door de voorzitter

09.35   De rol van spel in de ontwikkeling van het kind
-Annerieke Boland


10.15   Werk maken van spelen
-Froukje Hajer

10.55   Pauze

11.20   Breinleren van jonge kinderen. De rol van spelen bij peuteren en kleuteren
- Betsy van de Grift

12.00   De online ballenbak; wat media voor de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen betekenen
-Peter Nikken

12.40   Lunch

13.40   Spelenderwijs verbinden en hechten
-Micheline Mets

14.20   Natuur: een groeiruimte voor het jonge kind
-Dieuwke Hovinga

15.00   Pauze

15.25   Spelen en speelgoed in de opvoeding
-Ger Ramakers

16.05   Spelen doe je samen. Theraplay als hulpmiddel om samen met je kind te spelen.
-Betty Sleeuw

16.45   Afsluiting door voorzitter

 

Voor meer informatie en inschrijven zie onderstaande website. 

Website

https://www.scem.nl/evenement/1101-zullen-we-spelen.html