17 juni 2017 10:00 - 16:15

NVBT Studiedag 2017 'DOEN'

Op 17 juni organiseert de NVBT haar Studiedag met ALV. Deze dag bevat interessante workshops zoals verbalen en non-verbale communicatie, beeldende systeemtherapie bij huiselijk geweld, abservatie en ASS, werken met De Maanschildering, zorgen voor je persoonlijke bewegingsruimte, de axenroos van Ferdinand Cuvelier en de starters werkveldgroep.

Workshopprogramma:

1.    Workshop: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet door Peter Beekman

.Bij het beeldend werken ligt vaak de nadruk op het werk wat de patiënt of de cliënt aan het maken is. Terwijl  aan het werkstuk gewerkt wordt laten de patiënten of cliënten al  veel zien. Niet alleen in hun manier van werken, ook in hun houding, hun mimiek en zelfs in wat ze zeggen tijdens het werk. Er is naast het werk dus ook sprake van nogal wat verbale en non-verbale communicatie. Dit komt soms niet altijd overeen met wat ze hierover zeggen in de nabespreking. Vandaag gaan we ons focussen op die verbale en non-verbale communicatie en op de keuzes die men, hierop gebaseerd, heeft gemaakt.

2.    Workshop: werken aan trauma’s in het gezin door Henk Aartsma

Wanneer een gezin uit elkaar valt door huiselijk geweld laat dit diepe sporen na bij alle gezinsleden. Is reparatie nog mogelijk en waar moet de focus liggen. In deze workshop zal een praktische insteek worden gekozen voor het werken met deze gezinnen. Door zelf te doen en te ervaren zal de gedachte erachter worden uitgelegd. We gaan verbanden leggen met de transdiagnostische factoren om het kader helder te krijgen over de beslismomenten in de therapie.

Voor geïnteresseerden in de doelgroep jongeren in de jeugdhulpverlening plus. Hen wil ik attenderen op de documentaire: ik ben geen probleemkind, ik ben een uitdaging! Hierin kun je een aantal jongeren een jaar volgen en mij een paar minuten aan het werk zien met een gezin. Deze wordt uitgezonden op 15 mei 2017 20.25 uur op Nederland 2 (tenzij de programmaraad de datum nogmaals wijzigt.


3.    Workshop : De Maanschildering door Evelien Peper

Dit is  een van de eerste opdrachten uit Het Kinderatelier. Het Kinderatelier is een zelfbeeldversterkende behandelmodule voor kinderen van 8-12 jaar met diverse psychiatrische problematiek, ontwikkeld door Eveline Peper, Vaktherapeut Beeldend bij Accare Groningen.  

Sinds 2003 hebben jaarlijks vele kinderen deelgenomen aan deze groepsbehandeling, waaronder veel kinderen met ASS.

Eveline wil jullie  graag deelgenoot maken van haar ervaringen met deze opdracht.

 

4. Workshop: Zorgen voor je persoonlijke bewegingsruimte door Arja Diepstraten & Renate Hoenselaar

Deze workshop wordt gegeven vanuit ArtMoves: ArtMoves organiseert inhoudelijke workshops voor en door vaktherapeuten waarbij het samenwerken tussen de verschillende disciplines en het zelf ervaren van de vakinhoudelijke werkvormen en interventies centraal staat: hoe werk je als danstherapeut en beeldend therapeut samen, wat kun jij als dramatherapeut samen met de psychomotorische therapeut ontwikkelen voor je cliënten?
Daarnaast is ArtMoves een broedplek voor vaktherapeuten waarin je kunt experimenteren en uitwisselen met je collega's over de methode of werkvorm die jij hebt ontwikkeld.

Tijdens deze workshop worden vanuit de beeldende en danstherapie methodes aangereikt ten aanzien van het thema 'Zorgen voor je persoonlijke bewegingsruimte'. Je ervaart hoe het is om als beeldend therapeut in je/de dans te stappen en te ervaren wat cliënten ervaren. Je leert daarbij 'hoe' je naar beweging kunt kijken en dit kunt inzetten binnen beeldende therapie. Thema: je persoonlijke ruimte creëren en invullen! 

5. Workshop: DOEN – ACTIE – REACTIE door Terenja Dors & Patricia Aarts, vaktherapeut beeldend

Menselijke relaties in beeld met axenroos van Ferdinand Cuvelier. 

Je eigen kwaliteiten in duidelijk in beeld . De methode is uiteraard vaktherapeutisch toepasbaar in je eigen professie. 

  

6. Workshop: Starters werkveldgroep door Vivian Kohl & Carry Lijten

  • ASS
  • Eetstoornissen
  • Beeldende-systeemtherapie

Vorig jaar hebben we geïnventariseerd welke werkveldgroepen de leden van de NVBT als eerste opgestart willen hebben. Dat zijn ASS, eetstoornissen en beeldende systeemtherapie.

Vandaag willen we graag alle leden uitnodigen die hieraan mee willen doen om zich aan te melden. Het doel van een werkveldgroep is om kennis op basis van een doelgroep of werkveld te verzamelen. Kennis kan zijn: literatuur, modules en contacten met deskundigen. Het doel is om dit te bundelen en vandaaruit modules te gaan schrijven of bijv. Een productbeschrijving. De stap daarna kan zijn om een pilotonderzoek op te zetten. De bedoeling van vandaag is om de structuur en de werkwijze van zo’n werkveldgroep toe te lichten. Als je mee wilt doen maar niet naar deze dag komt, meld je dan apart aan.

Wanneer de werkveld groep daadwerkelijk van start gaat krijg je een leuke verrassing. 

 

Programma

10.00 - 10.30 Inschrijving + ontvangst

10.30 - 11.45 Workshopronde 1

11.45 - 12.15 Koffie + koek

12.15 - 13.15 Algemene Ledenvergadering

13.15 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.15 Workshopronde 2

15.15 - 16.15 Borrel 


Kijk hier voor het volledige programma, http://www.beeldendetherapie.org/actueel/agenda.html

Ben je lid, log dan eerst in met jouw e-mailadres en wachtwoord, dan hoef je niet opnieuw jouw gegevens in te vullen en ontvang je ook een factuur met het ledentarief. De factuur ontvang je later digitaal. 

 

Meld je aan vóór 10 juni 2017

 

Kosten
Lid:€ 50,- (Leden die daadwerkelijk een werkveldgroep gaan starten, krijgen aan het einde van het jaar € 25,- terug via een VVV bon.
Studentlid: € 25,-
Geen lid: € 75,-
Wel student, geen lid: € 40,-

 

Registratiepunten
Deze studiedag is niet geaccrediteerd.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen per mail via: info@vaktherapie.nl, onder vermelding van jouw naam en bankgegevens. Bij annulering wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze administratiekosten terugbetaald. Annuleren na 10 juni 2017 is niet meer mogelijk, wel kan de gereserveerde plek door een ander worden ingenomen.

Contact en informatie 
Voor inhoudelijke vragen en informatie: nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl
Algemene vragen: secretariaat van de FVB: 030 - 28 00 432, info@vaktherapie.nl