17 juni 2017 10:00 - 15:30

NVVS Algemene Leden Vergadering 17-06-2017

Het belooft een interessante en informatieve ALV te worden.

In het ochtendprogramma hebben we naast ons algemene programma, Huub Notermans, bestuurslid Kennisinnovatie FVB, uitgenodigd.

De verenigingen van de FVB kennen al vele jaren van onderzoek. Als NVVS hebben we de gelegenheid hierbij aan te sluiten. We willen samen met jullie op zoek naar invulling. Dit zal de komende jaren flink de aandacht krijgen omdat we in 2020 al iets moeten laten zien van effectiviteit van speltherapie. Het bestuur NVVS wil graag dat de NVVS mee gaat varen en we hopen dat velen van jullie instappen in de boot van onderzoek. En om met Pippi Langkous te spreken: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan!”

In het middagprogramma hebben we een workshop: De lege ruimte. Spelen met wat er is door middel van Developmental Transformations gegeven door Marc Willemsen en Eva Boorsma (geregistreerde dramatherapeuten).
Developmental Transformations (DvT) is een specifieke methode ontwikkeld door David R. Johnson in de Verenigde Staten. In deze methode ontstaat spel via vrije improvisatie. In het spel kan een deelnemer ervaringen opdoen in het hier en nu. De deelnemer kan gevoelens en gedachten inbrengen en daarmee spelen, om ze vervolgens weer los te laten en ze te transformeren in nieuwe beelden die zich aandienen. Op die manier ontstaat een continu proces van het opkomen van beelden, ermee spelen en ze weer loslaten. De deelnemer leert in 'belichaamde' (embodied) spelontmoetingen de nabijheid van de onvoorspelbare ander toe te laten, zonder daarbij overmeesterd te worden door beklemmende angsten of remmingen. De deelnemer leert deze gevoelens te verdragen en daarbij het contact met zichzelf te behouden.

DvT wordt inmiddels bij verschillende hulpvragen en bij uiteenlopende doelgroepen succesvol inzet. In deze workshop worden spelenderwijs de basisprincipes van DvT toegelicht.

Eva Boorsma is als geregistreerd dramatherapeut werkzaam in het VSO cluster 4 bij Horizon Jeugdzorg en –onderwijs in Rotterdam. Ze is een graduate aan het internationalse instituut voor Developmental Transformations en assistent training director bij Stichting DvT Noord, waar ze ook trainingen geeft. 

Marc Willemsen is een geregistreerd dramatherapeut, psychodramatherapeut en groepswerker (NVGP) en een graduate in DvT, Hij is oprichter van praktijk Het Speelvlak. Daarvoor was hij langere tijd werkzaam in de Kinder en Jeugd psychiatrie bij GGz-Centraal Fornhese. Marc is trainingsdirector van de Stichting DvT-Noord. Hij is als supervisor verbonden aan het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV). Bij de opleiding Creatieve Therapie van de Hogeschool Utrecht doceert hij dramatherapie. Met het Wolkentheater maakte hij voorstellingen voor vluchtelingenkinderen.

 

Programma

1. Opening

 • Voorstellen bestuur en commissies 

2. Mededelingen

 • Week van de vaktherapie van 2 tot 8 oktober 

3. Concept notulen ALV 19-11-2016

(Zie bijlage website: ALV Concept notulen)

 • Vaststellen notulen 

4. Secretarieel jaarverslag 2016 en plannen voor 2017

(Zie bijlage website: secretarieel jaarverslag NVVS 2016)

 • Eventuele toelichting van de voorzitters van de commissies
 • Ruimte voor vragen 

5. Financieel jaarverslag 2016 en de begroting voor 2017

(Zie bijlage website: financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017)

 • Verslag van de kascommissie
 • ALV wordt gevraagd om de penningmeester decharge te verlenen
 • Kascommissie benoemen 

6.  Beroepsprofiel

 • Goedkeuren 

7. Huishoudelijk reglement

 • Goedkeuren 

8.  FVB en NVVS

 • Welke structuren kent de FVB m.b.t. commissies en portefeuilles en hoe verhouden commissies zich tot elkaar?
 • Huub Notermans, bestuurslid kennisinnovatie FVB is aanwezig en kan vragen beantwoorden.
 • Wat kunnen we als NVVS gaan doen? 

9. Rondvraag 

Lunch om 12:00 uur

Workshop: “De lege ruimte”

10. Afsluiting


Praktische informatie

Datum: 17 juni                                                 

Tijd: 10.00 tot 15.00 (uitloop 15.30) uur                            

Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk                   

Kosten: geen                                      

 Aanmelden

v  Via de website van de FVB voor 2 juni 2017, https://fvb.vaktherapie.nl/agenda

v  Ben je lid, log dan eerst in met jouw e-mailadres en wachtwoord, dan hoef je niet opnieuw jouw gegevens in te vullen.  

v  Geef aan of je gebruik maakt van de aangeboden lunch (indien er rekening gehouden moet worden met een dieet kun je dat laten weten via info@vaktherapie.nl

 

Belangrijk

v  Als je verhinderd bent, kun je een wel aanwezig lid machtigen tot het uitbrengen van je stem door middel van de onderstaande volmacht. Elk aanwezig lid mag middels maximaal 2 volmacht formulieren stemmen.

v  Als je je wilt opgeven voor deelname aan een werkgroep of commissie, kun je dit doorgeven aan het NVVSbestuur: bestuurnvvs@speltherapie.net 

v  Deze dag is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie met 4 studiepunten (geldt alleen als je de GEHELE dag aanwezig bent!)

 

Contact en informatie

Voor inhoudelijke vragen en informatie: bestuurnvvs@speltherapie.net

Algemene vragen: secretariaat van de FVB: 030 - 28 00 432, info@vaktherapie.nl