15 september 2017 9:30 - 16:30

Spel en FloorPlay

Dit betreft een driedaagse cursus.

 

Spel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en vormt binnen FloorPlay de basis van interactie tussen ouder en kind. Ouders leren binnen FloorPlay op een speelse manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Binnen deze drie-daagse cursus krijgen cursisten zicht op hoe de spelontwikkeling van kinderen verloopt en wat daarin ‘normaal’ en ‘afwijkend’ is. Het observeren van interactief spelgedrag kan helpen om beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind. Cursisten leren de metafoor van de ‘Learning Tree’ van Greenspan te gebruiken om het D.I.R. profiel van een kind aan de hand van video-opnames van ouder en kind in kaart te brengen. Tevens wordt aandacht besteed aan:

de manier waarop ouders gecoacht kunnen worden;
de basisprincipes van FloorPlay;
passende technieken en activiteiten per mijlpaal om in de praktijk met FloorPlay aan de slag te gaan.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, (GZ)psychologen, orthopedagogen, K&J-psychologen, en hulpverleners die vanuit een andere invalshoek veel te maken hebben met spel van kinderen en jeugdigen, zoals logopedisten, creatief therapeuten en degenen die zich willen bekwamen in de FloorPlay methodiek.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om, op basis van kennis over de normale en afwijkende spelontwikkeling en het observeren van de speelse interactie tussen ouder/verzorger en kind, uitspraken te doen over het D-I-R profiel en de spelontwikkeling van het kind en hebben zij praktische handvatten om ouders en kind te begeleiden middels FloorPlay.

 

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.rino.nl/cursus/spel-en-floorplay-0?utm_source=aanbod2016&utm_medium=brochure&utm_campaign=aanbod-brochure