14 september 2017 9:00 - 16:00

Training Professioneel Begeleiden van Kinderen met Hechtings- en Traumaproblematiek

Het betreft een tweedaagse training. De andere datum is 28 september 2017.

Als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen ontstaat complex trauma. Bij traumatische gebeurtenissen kan gedacht worden aan seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Complex trauma heeft vaak gevolgen die over het algemeen ernstig zijn, omdat het een negatieve invloed heeft op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen.

De tweedaagse training biedt professionals informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen. Professionals leren hun relatie met de kinderen te benutten om hen nieuwe, herstellende ervaringen aan te bieden.

Hierdoor helpen professionals de kinderen oude gedragspatronen los te laten en hun eigen gedrag te begrijpen. De stress die de kinderen in relaties ervaren zal hierdoor verminderen. Daarnaast kunnen professionals met deze kennis (pleeg)ouders helpen bij de opvoeding van getraumatiseerde kinderen.

 

Programma

De training is zo opgebouwd dat professionals in staat zijn om zelf de noodzakelijke steun te bieden. Zij hoeven daardoor niet per definitie andere gespecialiseerde professionals in te zetten, maar zijn na de training in staat om in te schatten of, en zo ja, wanneer die gespecialiseerde hulp wel nodig is.

Thema's die aan bod komen in de training zijn:

  • Soorten trauma; type 1 en type 2
  • PTSS en reactieve hechtingsstoornissen
  • Effecten van trauma op kinderen
  • Gedrag van het kind begrijpen vanuit trauma
  • Cognitieve therapiemodel (5 G)
  • Reageren op gedrag en emoties van het kind
  • Stabilisatie technieken
  • Veerkracht en verbinding
  • Voorlichting over behandelmogelijkheden
  • Voorlichting over gefaseerde traumabehandeling

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.accare.nl/childstudycenter/opleidingen/bijscholing/training-professioneelbegeleiden-van-kinderen-hechtingentrauma/inschrijfformulier-training-begeleiden-van-kinderen-trauma