13 september 2017 13:00 - 17:00

Conferentie PJ&J locatie Assen

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers?

Tijdens de conferentie staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal. In workshops ga je er samen met collega’s mee aan de slag. Onder begeleiding van ervaren workshopleiders krijg je informatie, deel je ervaringen met collega’s uit het werkveld en bespreek je jouw vragen. We nodigen je van harte uit om deel te nemen!

Voor wie?

Voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, HRen beleidsmedewerkers, leidinggevenden en medewerkers van gemeenten.

Programma

Wat gaan we doen?

Na een plenaire opening kan iedere deelnemer twee workshops volgen. Bij aanmelding kun je aangeven welke twee workshops je kiest. Thema’s van de workshops zijn:

• Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Met beroepsregistratie laten professionals zien dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de hulp, en het geeft jeugdigen en gezinnen duidelijkheid over wat zij van een professional mogen verwachten. Vanaf 1 januari 2018 komen er veranderingen rondom de beroepsregistratie. In deze workshop krijg je hierover informatie.

• Cliëntgericht werken: dat doen we toch al? In gesprek met (jeugd)hulpverleners horen we geregeld dat zij al cliëntgericht werken. Tegelijkertijd ervaren kinderen, jongeren en ouders dit niet altijd zo. Is het een verschil in interpretatie of heeft het meer om het lijf? Wanneer voelt een kind, jongere of ouder zich gehoord, wat motiveert hen en wat hebben zij nodig van een professional? Onder leiding van een adviesvanger – een ervaringsdeskundige jongere, jongvolwassene of ouder – ga je dit onderzoeken.

• Sterk in je werk Welke loopbaanstappen wil jij zetten en hoe sluiten die aan bij jouw specifieke levensfase? Je leert hoe je zelf aan het stuur van je loopbaan kunt zitten en gaat met het geleerde oefenen.

• Wil je gelijk of wil je geluk? Ontdek wie je werkelijk bent. Niet op de yoga-mat maar in een workshop die je direct brengt naar de plek die jij als “thuis” ervaart. Als je van daaruit beslissingen kunt nemen, maak je het verschil als (jeugd)hulpverlener.

• Werken volgens beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen Je gaat samen met collega’s actief aan het werk. Je maakt concreet zichtbaar hoe werken volgens beroepscode en richtlijnen tot uitdrukking komt in het handelen en gedrag van professionals.

• Professionele autonomie en het Professioneel Statuut Meer dan voorheen zoeken professionals, samen met jeugdige en gezin, naar goede oplossingen en nemen zij zelf besluiten. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken in de organisatie. Werkgever en professional moeten daarvoor helder hebben wie wanneer verantwoordelijk is. Een Professioneel Statuut helpt daarbij. Je leert wat professionele autonomie is en neemt kennis van het professioneel Statuut en hoe je daarmee in je eigen organisatie aan de slag kunt.

• De juiste professional op de juiste plek Werkgevers zetten de juiste professional op de juiste plek in. Voor sommige werkzaamheden moeten zij geregistreerde professionals inzetten. Dit heet ‘werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling’. Je gaat aan de hand van een aantal tools met elkaar in gesprek over hoe je de norm toe moet passen. Je leert welke afwegingen gemaakt worden, en wanneer je een geregistreerde en een niet-geregistreerde professional gezamenlijk in kunt zetten

• Samen sturen op kwaliteit Hoe stuur je vanuit je eigen rol op kwaliteit in de hulp aan jeugdigen en gezinnen. Waar loop je tegenaan? Als professional in de uitvoering, als leidinggevende bij een aanbieder of als beleidsmedewerker, inkoper of leidinggevende bij een gemeente. Aan de hand van het kwaliteitsmodel jeugdhulp NJi gaan we hierover in gesprek. We doen dit op basis van de vragen en behoeften van de kinderen, jongeren en gezinnen. Waar ben je zelf aan zet en waar heb je anderen nodig? De workshop biedt handvatten en een kapstok in het denken over en sturen op kwaliteit.

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website.

Website

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/kalender/conferentie-pj-and-j-locatie-assen/