3 oktober 2017 16:00 - 17:00

Presentatie Strategische Onderzoeksagenda Vaktherapie

Het is zover. Dinsdag 3 oktober 2017 zal de voorzitter van de projectgroep Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische Beroepen, René Benneker, de Strategische Onderzoeksagenda aanbieden aan Angeline Miedema, bestuursvoorzitter van de FVB. 

De agenda heeft tot doel in het vaktherapeutisch onderzoek de krachten te bundelen, samenhang te faciliteren en zichtbaar te maken waar niet alleen de lacunes maar ook de kansen liggen, om zo het vaktherapeutisch onderzoek te stimuleren. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen heeft hiervoor een projectgroep ingesteld met de opdracht om een strategische onderzoeksagenda op te stellen. Deze is in eerste instantie gericht op de korte termijn tot en met 2020 en op de vaktherapeutische beroepen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. 

De drie hoofdlijnen van de agenda zijn onderzoek naar:

1)     de effecten van vaktherapeutische interventies (reviews, meta-analyses en effectstudies),

2)     werkingsmechanismen en werkzame elementen van vaktherapeutische technieken en interventies en

3)     de betekenis van vaktherapeutische interventies volgens patiënten, naasten en zorgprofessionals. 

Per hoofdlijn worden concrete doelen beschreven die in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Hiermee gaat de FVB in samenwerking met het werkveld, lectoraten, universiteiten en kennisinstituten aan de slag. Dit betekent niet dat er nu nog geen onderzoek gedaan wordt. Naast de presentatie van de Strategische Onderzoeksagenda zullen drie vaktherapeuten die op het punt staan te promoveren, die middag een korte presentatie geven van hun promotieonderzoek.

Programma

Datum: dinsdag 3 oktober 2017

Tijd: 16.00 -17.00 uur met aansluitend een borrel

Locatie: HU Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort

Presentatie Strategische Onderzoeksagenda door voorzitter projectgroep dhr. René Benneker.
Aanbieden Strategische Onderzoeksagenda aan Angeline Miedema, voorzitter FVB.

Korte presentaties promotieonderzoeken:

-        Cees Boerhout  (PMT) 
          Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen

-        Suzanne Haeyen  (Beeldende therapie)
         Effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C

-        Sylka Uligh (muziektherapie)
          Effecten van rappen en zingen op de emotie regulatie ter bevordering van gedrag, zelfidentiteit en het sociaal
          functioneren bij jongeren.

Deelname is gratis, aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop.