15 februari 2018 10:00 - 17:00

Congres - Gehechtheid in de behandelkamer

De mens is een relationeel wezen en gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte mensen, zo laat onderzoek zien, vergaat het over het algemeen beter dan onveilig gehechte mensen. Onveilige gehechtheid komt vaak voor bij mensen met ernstige psychopathologie. Vooral daarom is het van groot belang dat gehechtheid een grote rol krijgt in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud. 

Bij het congres 'Gehechtheid in de behandelkamer' komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden zij op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. Er wordt stilgestaan bij een scala aan behandelingsmogelijkheden die het faciliteren en repareren van gehechtheidrelaties als doel hebben. Elke behandeling dient immers rekening te houden met de basis: de gehechtheidrelatie. Inzichten uit de affectieve neurobiologie, traumatheorie, gehechtheidonderzoek en klinische praktijk vormen de mix van een boeiend programma waarin u een overzicht krijgt van de meest gebruikte behandeltechnieken rond gehechtheid in Nederland. 

Programma

Dr. Fabienne Naber vertelt in haar lezing over de biologische aspecten van gehechtheid. Differentiële ontvankelijkheid, groei van het brein en alle processen die mis kunnen gaan of juist goed. Tijdens de presentatie van Dr. Marianne de Wolff krijgt u een up to date overzicht van praktische interventies die gericht zijn op het opbouwen of herstellen van gehechtheidrelaties. In de derde plenaire lezing wordt Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) geintroduceerd. Dit is een door Dan Hughes in de VS ontwikkelde behandeling voor pleeg- en geadopteerde kinderen die te maken hebben gehad met vroegkinderlijk trauma. In Engeland en in de VS is DDP één van de snelst groeiende en meest ingezette behandelingen bij adoptie en pleegzorg.  Hughes standaardwerken over DDP zijn recent bij SWP uitgebracht en enkele groepen professionals zijn getraind in deze methode. Langzaam maar zeker vindt deze manier van werken zijn weg naar het Nederlandse jeugdhulpveld. Dr. Anneke Vinke zal in haar lezing en workshop op zowel theorie als praktijk van DDP ingaan.

Naast het plenaire aanbod is er ruimte voor u om te kiezen uit verschillende deelsessies. Zo zal Drs. Nicole van der Laan (deelsessie C.) laten zien hoe de ouder-kind interactie verbeterd kan worden door middel van een kortdurende interventie Hechter. Marlijn Kooistra Popelier & Margo van der Stelt laten u zien hoe het gedachtegoed van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet op een andere manier inhoud geeft aan het begrip gezag en hiermee een kader geeft voor een veilige hechting, voor relaties en voor kansen op herstel. Maar ook kunt u kennis maken met PIPA, de Preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders, waarmee pleeg- en adoptieouders meer vaardigheden leren om o.a. heftige emoties te hanteren bij het kind en zichzelf. Of wilt u inzicht in de lichaamsgeoriënteerde gesprekstherapie Sensorimotor Psychotherapie (SP)? Dan kiest u voor deelsessie H. Bij schokkende gebeurtenissen ontstaan vaak lichamelijk reacties; de taal van het lichaam onthult de erfenis van trauma. SP laat zien op welke wijze de cliënt een belangrijk middel aangereikt krijgt om tot zelfkennis en verandering te komen.

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

http://www.hechtingscongres.nl/