15 februari 2018 13:00 - 17:00

Ouders in de knel

Alle ouders willen voor hun kind een ‘goede ouder’ zijn. Dit geldt ook voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De invulling van hun ouderrol wordt echter gekleurd door hun persoonlijke problemen. Ouders in de knel en wat betekent dit voor hun kinderen? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen? Als hulpverleners en psychotherapeuten willen wij deze ouders helpen hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden en negatieve factoren zo veel mogelijk in te perken. Hoe kunnen wij tegelijkertijd begrip hebben voor de problemen van deze ouders en ook oog houden voor de behoeften van hun kinderen en hun ontwikkeling? Welke kennis hebben wij nodig om ouders met dergelijke problemen te kunnen helpen? Dit zijn vragen die tijdens deze studiemiddag aan de orde komen. Speciaal aandacht wordt besteed aan de gevolgen van autisme op het gezinsleven. De partnerrelatie is voor iemand met autisme vaak al een bijzondere uitdaging. Voor het ouderschap betekent dit een extra belasting. Hoe wordt het dagelijks leven vorm gegeven als een van de ouders autisme heeft en wat betekent dit voor kinderen? En hoe werkt de interactie in een gezin als meerdere mensen een vorm van autisme hebben. Hoe gaan wij daar als hulpverlener en psychotherapeuten goed mee om?

Inhoud lezingen 

Mw. Drs. L.H. Wenselaar

Lies Wenselaar heeft als kinder- en jeugdpsychiater al 35 jaar ervaring met kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Zij zal ingaan op de vraag hoe je als hulpverlener met deze ouders in gesprek kunt komen en welke hindernissen je daarbij kunt aantreffen. Hoe je het risico op transgenerationele overdracht van ouder op kind kunt verminderen en negatieve ontwikkelingsrisico’s voor kinderen kunt verkleinen vormt daarbij een grote uitdaging. Het kunnen omgaan met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van ouders en kinderen is hierbij noodzakelijk

Mw. Drs. M.G.F.A. Versteijne

Margo Versteijne werkt al sinds 1989 als therapeut voornamelijk met mensen met autisme. Zij legt uit welke gevolgen de communicatie en contactproblemen hebben voor de onderlinge interactie van gezinsleden. Wat maakt het ouderschap in geval van autisme zo zwaar? En wat betekent het voor kinderen om op te groeien in een gezin waar één of beide ouders autistisch zijn? Margot laat zien hoe je als hulpverlener rekening kan houden met deze moeilijkheden en soms zelf dingen aan de orde moet stellen die niet worden opgemerkt of aan de orde komen.

Programma

13.00 - 13.30 Ontvangst en inschrijving

13.30 - 13.45 Opening en welkom door middagvoorzitter Flora van Grinsven

13.45 – 15.00 Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen: hoe kunnen wij helpen? Lies Wenselaar

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 - 16.30 Wat is de betekenis van autisme in de ouder-kind relatie? Margo Versteijne

16.30 - 17.00 Vragen en discussie

17.00 Afsluiting en borrel

 

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.vkjp.nl/Searchnews_nl.html?id=1205