3 november 2018 9:30 - 18:00

FVB-Congres: Vaktherapie werkt. Hoe dan? 3 november 2018 - Ede

Als thema van dit tweejaarlijkse FVB-congres hebben we gekozen voor de werkingsmechanismen binnen de vaktherapie. Door stil te staan bij de vraag ‘Hoe werkt vaktherapie?’ willen we jou als vaktherapeut stimuleren in het proces van wetenschappelijk denken over het eigen vak. En dat begint al heel dichtbij in de dagelijks beroepspraktijk. Hoe? Door je af te vragen waarom werkt nu eigenlijk wat ik doe? Welke werkingsmechanismen zie ik daarin? Kan ik die beschrijven? 

Twee benaderingen van werkingsmechanismen staan tijdens de workshops op het congres centraal: de stoornisgerichte benadering en de stoornisoverstijgende/transdiagnostische benadering. 

  • De stoornisgerichte benadering
    Vaktherapie heeft als aangrijpingspunt de psychopathologie zoals bekend uit de DSM 5. Vaktherapie heeft hiermee een plaats in de zorgstandaarden en generieke modulen.
  • De stoornisoverstijgende/transdiagnostische benadering
    Vaktherapie richt zich hierbij op de transdiagnostische factoren zoals beschreven in de Generieke Module Vaktherapie (GMVT). Transdiagnostisch werken in de vaktherapie betekent dat mogelijk meerdere stoornissen kunnen profiteren van de interventies.

In de ochtend zal Prof.dr. W. Cahn in haar keynote lecture een beeld schetsen hoe wetenschap en praktijk zich in de (geestelijke) gezondheidszorg op een constructieve manier tot elkaar kunnen verhouden.

’s Middags vinden er 15 workshops plaats: 7 transdiagnostische workshops en 8 stoornisgerichte workshops. Er zijn twee workshoprondes. Elke ronde kun je aan één workshop deelnemen.

Klik hier voor het congresboekje met meer informatie over de Keynote lecture en de workshops.

Beschikbaarheid workshopronde 1
VOL!!! 1.1 TDF WAARNEMEN door Frederik Boven en Jacques van Eijden
VOL!!! 1.2 TDF AROUSAL door Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt 
1.3 TDF EXECUTIEVE FUNCTIES door Suzan Bik en Annette Spijker
VOL!!! 1.4 TDF EMOTIEREGULATIE door Annette Nolen en Lenette Raaijmakers 
VOL!!! 1.5 TDF VERLIES door Darja Minnaard en Marc Willemsen
1.6 TDF SOCIAAL FUNCTIONEREN/ SOCIALE INTERACTIE door Anne den Heijer en Rob van Alphen
1.7 .TDF REGELSYSTEMEN door Norbert Nijland en Jaisey Coenen


Beschikbaarheid workshopronde 2
2.1 VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN door Cees Boerhout en Aurélie Nieuwenhuijse
VOL!!! 2.2 ANGTSTOORNISSEN door Brigitte Boss en Karin Hilderink
VOL!!! 2.3 NEUROLOGISCHE ONTWIKKELINGSSTOORNISSSEN door Janna van der Honing en Ilse Stelma
2.4  PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN door Janneke Bexkens, Dione Dijkman en Geertje Kuipers
VOL!!! 2.5 TRAUMA/Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen door Lena Bastian en Saskia Sepers-van der Wielen
VOL!!! 2.6 AUTISMESPECTRUM STOORNIS door Roos Birnie en Celine Schweizer
VOL!!! 2.7 STEMMINGSSTOORNISSEN door Albert Berman en Jelle van Buuren
VOL!!! 2.8 DE REACTIEVE HECHTINGSSTOORNIS door Maartje Jaspers en Kim Rollé

Programma

09.30 uur            Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur            Opening Martin Hoogvliet, dagvoorzitter / Welkomstwoord Angeline Miedema, bestuursvoorzitter FVB

10.15 uur            Keynote lecture door prof. dr. W.Cahn

11.15 uur            Meer over de Vaktherapie-prijs 2018 door de voorzitter van de jury en pitches van de genomineerden

11.40 uur            Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter

11.45 uur            Lunch en mogelijkheid te stemmen voor de Vaktherapie-prijs 2018

12.45 uur            Eerste workshopronde

14.15 uur            Pauze

14.45 uur            Tweede workshopronde

16.15 uur            Terugblik op de workshops

16.45 uur            Uitreiking Vaktherapie-prijs 2018 door Irene Rentenaar, directeur FVB

16.55 uur            Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 uur            Borrel

18.00 uur            Einde


Locatie
Kenniscampus Ede, Dulon College
Reehorsterweg 80, 6717 LG Ede

Kosten
Het vroegboektarief is geldig tot 1 september!
Bedragen zijn inclusief lunch en borrel.

Leden € 130,-
Vroegboektarief leden € 115,-

Studentleden € 25,-
Vroegboektarief studentleden € 15,-

Niet-leden € 225,-
Vroegboektarief niet-leden € 195,-

Niet-leden student € 45,-
Vroegboektarief niet-leden student € 35,-
Ben je niet-lid student, neem dan eerst even contact met ons op via info@vaktherapie.nl

Annulering
Annuleren kan alleen per mail via info@vaktherapie.nl, onder vermelding van naam en bankgegevens. Bij annulering worden € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van de administratiekosten terugbetaald. Na 15 oktober 2018 is annulering niet meer mogelijk, wel kun je de gereserveerde plek door een ander laten innemen. 


Accreditatie
Deze studiedag is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie met 5 accreditatiepunten.