24 augustus 2018 10:00 - 17:00

Pessotherapie: een introductie

Pessotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) is een vorm van ervaringsgerichte therapie ontwikkeld vanuit de dans door het echtpaar Pesso-Boyden. In de laatste 40 jaar is de methode door Al Pesso doorontwikkeld tot een volwaardige psychotherapie. In Nederland zijn ruim 100 psychiaters, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychomotorisch therapeuten opgeleid, die de Pessotherapie met groot succes praktiseren.
Ervaren, maar ook leren, doen we met ons lichaam. In die zin sluit Pessotherapie aan bij de recente ontwikkelingen in de neurobiologie.
In deze workshop maakt u 'aan den lijve' kennis met de beginselen van de Pessotherapie.

doelgroep

Professionals die willen kennismaken met deze methodiek.

doelstelling

Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers Pessotherapie aan den lijve ervaren door middel van deelname aan oefeningen en participatie in een of twee therapiestructures. Ze zijn tevens op de hoogte van de beginselen van de methode.

Programma

inhoud

- toelichting van de theorie van PBSP en aansluiting bij andere referentiekaders;
- oefeningen aan de hand waarvan de beginselen van de methode worden toegelicht;
- een of twee therapiestructures.

Website

https://www.rino.nl/cursus/pessotherapie-introductie-0