16 juli 2018 10:00 - 17:00

Positieve psychologie en vaktherapie

De positieve psychologie heeft het afgelopen decennium enorm aan terrein gewonnen binnen de psychologische wetenschap. Waar de traditionele psychologie zich vooral richt op het behandelen van klachten, beperkingen en problemen, richt de positieve psychologie zich op het ontwikkelen en versterken van de krachten, hulpbronnen en kwaliteiten van mensen.
Vaktherapie zet traditioneel sterke en krachtige kanten van mensen in om klachten en problemen te bewerken en te verminderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan: creativiteit, speelsheid, beweging, humor, dans en muzikaliteit.

Deze zomerworkshop wil vaktherapeuten inspireren om niet alleen stil te staan bij wat niet goed gaat, maar juist de focus te verleggen naar het vergroten van veerkracht en positief denken van de cliënt. De theorie van de positieve psychologie kan deze basis verder bekrachtigen, uitbouwen en verfijnen tot bewustere interventies gericht op positieve, functionele en gezondheidsbevorderende factoren.

 

Programma

Het theoretische kader van deze workshop is de positieve psychologie. 
Deze theorie zal afgewisseld worden met demonstratie van technieken, het zelf oefenen van praktische vaardigheden en het inbrengen van eigen casuïstiek. 

 

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.rino.nl/cursus/positieve-psychologie-en-vaktherapie