10 november 2018 10:00 - 17:00

Drama & Spel en Imaginatie

Spelen en dramatiseren zijn uitstekende middelen om een client in beweging te krijgen met zijn issues en actief te leren handelen. Drama betekent ‘handeling’ in het grieks en dat is precies wat het uitspelen van verbeeldingen, van conflicten en problemen, maar ook van mogelijke oplossingen, teweeg brengt. Spelen brengt een client letterlijk in beweging. Het spelend onderzoeken helpt om regisseur te worden van het eigen verhaal. Het lijfelijke aspect van deze vorm van imaginatie bevordert de integratie en het zich eigen maken van wat geleerd wordt. En vaak komt er een dosis humor om de hoek kijken die heel bevrijdend kan werken.

Drama en spel doen recht aan de gehele persoon. De werkvormen geven aan een breed spectrum van aspecten aandacht: houding, mimiek, stem, beweging en emoties.

In de module wordt geoefend met eigen materiaal van de deelnemer (van zichzelf of van cliënten) en met aangeboden cliënt-situaties.
De techniek van het uitspelen van verbeeldingen wordt stapsgewijs geoefend. Zowel conflicten als de oplossingen komen hierbij aan bod. Een en ander is natuurlijk gericht op de toepasbaarheid in de eigen praktijk. Ook het werken met voorwerpen, symbolen en spelvormen van dialoog en modeleren komen aan de orde.

 

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.imaginatie.nl/course/drama-spel-en-imaginatie/