23 mei 2019 10:00 - 16:30

Weerstand en het dillemma van verandering

Weerstand tegen verandering wordt door de hulpverlener vaak beleefd als een ongewenst obstakel in de samenwerking met de hulpvrager. Deze eendaagse cursus laat zien dat het bewerken van weerstand het kernpunt is van een behandeling en biedt een krachtige techniek daartoe, waarbij de werkrelatie ongeschonden blijft.

Het dilemma van de verandering werd oorspronkelijk ontwikkeld in de 80-er jaren aan het Nathan Ackerman Instituut te New York door Peggy Papp en haar team. Het was een interventie die vooral in systeembehandelingen gebruikt werd. Papp verliet het concept gaandeweg maar het is nog op veel plaatsen in gebruik, niet in het minst omdat het zowel behandelaar als patient veel inzicht verschaft in de motieven van patienten om niet de door hen gewenste verandering aan te durven. Een andere reden van de brede bruikbaarheid is dat de interventie zowel vanuit psychodynamisch, gedragstherapeutisch, als systeemtherapeutisch perspectief is te verklaren en te gebruiken.

De doelgroep zijn hulpverleners in de GGZ en aangrenzende terreinen, die op verandering gerichte behandelingen uitvoeren, GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, eerstelijnspsychologen, maatschappelijk werkers, maar ook arbopsychologen e.a.

De volgende punten komen aanbod in de cursus:

- wat is weerstand?;

- bronnen van weerstand;

- vormen van weerstand;

- oplossingen;

- het dilemma van de verandering;

- toepassingen.

 

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.rino.nl/cursus/weerstand-en-het-dilemma-verandering-0