11 oktober 2018 10:00 - 17:00

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 5de editie

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is, zoals complexe ouder- en kindeigenschappen die het hechtingsproces verstoren.

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en / of kind sprake is van een kwetsbaarheid. Daarbij kun je denken aan mensen met faalangst, een (licht) verstandelijke beperking, autisme en / of gedragsproblemen. Maar een migratie-achtergrond kan bijvoorbeeld ook een kwetsbaarheid zijn. Denk daarbij aan de gevolgen van een migratietrauma of onvoldoende op de eigen cultuur aansluitende hulpverlening.

Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant en praktijkgericht programma-aanbod.

Programma

09.15 uur  Registratie en ontvangst

10.00 uur  Opening door de dagvoorzitter

10.15 uur  Inleiding gehechtheid en kwetsbaarheid vanuit onderzoeksperspectief

11.00 uur  Signalering van hechtingsproblemen

11.45 uur  Pauze

12.15 uur  Deelsessies ronde 1 

13.15 uur  Lunch

14.00 uur  Deelsessies ronde 2

15.00 uur  Pauze

15.30 uur  Deelsessies ronde 3

 

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

http://www.congresburo.com/aanbod/241/hechtingsproblematiek-5de-editie.html