11 februari 2019 9:30 - 16:30

Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een laag IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.

Aan het eind van de cursusdag bent u in staat om de behandelmodule Helpers en Helden, Schemagerichte Cognitieve Therapie, toe te passen bij volwassen cliënten met een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking).

Programma

- bespreken belangrijkste pijlers van de Schemagerichte Cognitieve Therapie;
- achtergrond en opzet van de aan de doelgroep aangepaste behandelmodule
- diverse organisatorische aspecten voor het starten van deze behandelmodule;
- voor welke cliënten is Helpers en Helden geschikt?
- Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 1 (herkennen van kanten/modi)
- Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 2 (CGT-technieken en experiёntiёle technieken
 
Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande website. 

Website

https://www.rino.nl/cursus/schematherapie-bij-mensen-laag-iq