10 november 2018 9:00 - 17:00

NVDT methodische speldag: Schemagerichte (psycho)dramatherapie

Schemagerichte (psycho)dramatherapie
Schemagerichte (psycho)dramatherapie is een krachtige ervaringsgerichte interventie die effectief is bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. Het schematherapeutische kader helpt om vanuit de ervaring meer zicht te krijgen op valkuilen (schema’s) en wisselende gemoedstoestanden (modi). Cliënten ontdekken de dynamiek van de destructieve copingmodi en oudermodi; creëren al spelend een toegang tot emoties en versterken de gezonde volwassene en het vrije kind. Het visualiseren van beelden en het lijfelijk ensceneren hiervan hebben een meerwaarde boven het vertellen met woorden. Tijdens dit proces voeren ons cognitieve en emotionele brein een voortdurende inspanning om tot verbinding te komen.

In mei 2018 verscheen het artikel Schemagerichte dramatherapie bij cluster C-persoonlijkheidsstoornissen (Doomen 2018) in het Tijdschrift voor vaktherapie. In dit artikel werd de werking van schemagerichte dramatherapie verklaard vanuit neuropsychologische inzichten. Interventies als dramaoefeningen, spelen met modi, rescripting in psychodrama en rollenspel werden hierbij uiteengezet. Waarbij de casuïstiek aantoonde hoe deze processen in de praktijk vorm kregen.

Tijdens deze methodische speldag zullen bovengenoemde interventies aan bod komen zodat deelnemers aan den lijve de werking van de interventies kunnen ervaren.  

Workshopgever
Liesbeth Doomen werkt als schemagericht (psycho)dramatherapeut in een zelfstandig gevestigde praktijk aangesloten bij Stichting 1nP (1e netwerk voor professionals in de ambulante GGZ). Daarnaast geeft zij les aan dramatherapie studenten van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Zij is senior geregistreerd dramatherapeut bij de FVB en geregistreerd supervisor LVSC.

Doelgroep
Professionals die willen kennismaken met deze methodiek.

Doelstellin
Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers Schemagerichte (psycho)dramatherapie aan den lijve ervaren door middel van dramaoefeningen, spelen met modi, rescripting in psychodrama en rollenspel. Cursisten zijn tevens op de hoogte van het schematherapeutisch referentiekader. 

Inhoud

  • Toelichting op het schematherapeutisch referentiekader
  • Demonstratie van de verschillende onderdelen van de schemagerichte (psycho)dramatherapie

Leerdoelen

  • Kennis van het schematherapeutische referentiekader
  • Inzicht in eigen schema’s en modi
  • Ervaring met de schemagerichte (psycho)dramatherapie

Literatuur
Bij deze methodische speldag lees je voorafgaand aan de speldag het artikel:
Doomen (2018) Schemagerichte dramatherapie bij cluster C-persoonlijkheidsstoornissen, Tijdschrift voor vaktherapie 2018/2, jaargang 14.

Locatie
Zimihc - Huis voor amateurkunst
Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht (Voor routebeschrijving check www.zimihc.nl)
In de hele buurt is betaald parkeren. Mocht je geen plek kunnen vinden, dan kun je kiezen voor de P1 parkeergarage aan de Kruisstraat even verderop.

Kosten
Leden € 65,-
Student leden  € 50,-
Studenten (geen lid van NVDT) € 65,- (Graag  aanmelden via info@vaktherapie.nl voordat je inschrijft via de website)
Dramatherapeuten (geen lid van de NVDT) € 85,-

Annuleren
Bij annuleren vóór 27 oktober wordt 40% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is het niet meer mogelijk om geld terug te krijgen.

Accreditatie
Deze methodische speldag is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie met 6 punten.

Programma

09.00 Inloop met koffie en thee

09.30 Uitleg schematherapie aan de hand van dramaoefeningen. Interne dialoog waarbij gespeeld wordt met de verschillende modi

11:30 ALV met verzorgde lunch

13:00 Dramaoefeningen. Rescripting in psychodrama

15:00 Theepauze

15:15 Verdere verdieping in interne dialoog of rescripting in psychodrama

16.45 Afsluiting