10 oktober 2018 9:00 - 17:30

Congres Vroegkinderlijke chronische traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling

Op 10 oktober 2018 organiseert het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijk chronische Traumatisering (CELEVT) haar zesde congres.
Het onderwerp dit jaar: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling.

Schaamte en schuld spelen in de behandeling bij vroeg getraumatiseerde cliënten een belangrijke rol.
De aanhoudende en vaak levensbedreigende traumatisering veroorzaakt levenslange belevingen van er niet te mogen zijn, niet te mogen leven, nietswaardig te zijn, eigenlijk als hele persoon te moeten verdwijnen.
Deze devaluering van het zelf gaat gepaard met onverdraaglijke gevoelens van schaamte en schuld.
Dit leidt tot diepe breuken in de relatie met zichzelf en in de relatie met belangrijke anderen waarin eenzaamheid en isolement, angst, wantrouwen en onzekerheid de boventoon voeren.

De diepgaande gevolgen van schaamte en schuld kunnen niet worden verdreven door woorden alleen, transitionele ervaringen zijn nodig om een positieve betekenis te kunnen geven aan de relatie met zichzelf en aan de relatie tot anderen.
In dit proces ontstaan ook weer nieuwe mogelijkheden van zelfwaardering en het aangaan van betekenisvolle relaties. In de therapie met vroeg-getraumatiseerden is dat is een enorme uitdaging, zowel voor de cliënt als voor de therapeut.

Wij mogen u vooraanstaande plenaire sprekers voorstellen die vanuit hun eigen expertise ingaan op de wetenschappelijke stand van zaken en de klinische praktijk.
In de middag kunt u kiezen uit een scala van interessante 
workshops die u handvatten zullen geven voor de dagelijkse behandelpraktijk.
De dag is ook een uitstekende gelegenheid om collega’s te 
ontmoeten die werkzaam zijn in het traumaveld.  

Programma

09.00 – 9.30
Inschrijven, koffie en thee

09.30 – 9.40
Welkom en toelichting op het congresthema door de dagvoorzitter. 
Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog, psychotherapeut.

09.40 – 10.10
De logische, maar uiterst destructieve beschermingsmechanismen die schaamte en schuld heten. 
Mw. Therese Bravenboer, Ervaringsdeskundige, EFT therapeut, voorzitter Stichting Revief.

10.10 – 10.55 
Kwetsbaarheid, verborgen onder sociaal gewaardeerd gedrag. 
Dr. Frans Schalwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut.

10.55 – 11.25 
Koffie en thee pauze

11.25 – 12. 10 
Schuld en schaamte bij complex vroegkinderlijk trauma. 
Dr. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut, psychoanalyticus.

12.10 – 12.55 
De existentiële voedingsbodem van Ervaringsdeskundigheid: een deskundigheid die er bij behandelaren eigenlijk niet zou moeten zijn? 
Dr. Alie Weerman, psycholoog, lector GGZ en Samenleving, kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, hogeschool Windesheim.

12.55 – 13.00   
Beelden Bouwen Bruggen. 
Drs. Veerle Van Wassenhove, apotheker, kunstenares en ervaringsdeskundige.

13.00- 14.00 uur Lunch 
Informatie en boekenstand. En tentoonstelling Beelden Bouwen Bruggen. Tentoonstelling met werk van de Belgische kunstenares Veerle van Wassenhove http://theartofsurviving.be/context/, zij is ook aanwezig.

14.00 – 15.15 uur 
Workshops 1e ronde

Workshop 1.
Daar wordt aan de deur geklopt…….
Drs. I (Irma) Roovers, klinisch psycholoog, psychotherapeut.

Workshop 2.
De diepgaande verankering van schaamte en schuld in het lichaam bij vroeg getraumatiseerde cliënten.
Bewegings- lichaamsgerichte interventies in de traumabehandeling. 

Dr. Mia Scheffers, vaktherapeut, bewegingswetenschapper.

Workshop 3. 
Gedeorganiseerde hechting; werken met het Ideale Ouder Profiel (Ideal Parent Figure (IPF) -protocol) [concept titel]. 
Dr. Nelleke J.Nicolai, psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus.

Workshop 4. [Deze workshop wordt eenmaal gegeven in de eerste ronde]
Dwanggevoel in beeld en woord. 
Drs. Veerle Van Wassenhove, apotheker, kunstenares en ervaringsdeskundige.

Workshop 5.
De fobie voor verandering, een gezond zelfgevoel en verbetering van relaties met anderen in de derde behandelfase bij cliënten met dissociatieve stoornissen.
Prof. Dr. Onno van der Hart, psycholoog, psychotherapeut-in-ruste.

Workshop 6.
Handelingsverlegenheid en schaamte; parallelle levens ontwrichtende ervaringen bij professionals, hoe kan dit een plek krijgen in de traumabehandeling?

Drs. Simona Karbouniaris, sociaal wetenschapper en promovenda. Dr. Alie Weerman, psycholoog en lector GGZ & Samenleving.

Workshop 7. 
Altijd bedacht……..op eigen tegenoverdracht! 
Drs. Dirk Wepster, gz-psycholoog, psychotherapeut.

Workshop 8.
Relationshipmanagement bij vroeg getraumatiseerde cliënten met complexe trauma-gerelateerde problematiek. 
Dr. Monique Renssen, gz-psycholoog, psychotherapeut.

15.15 
Koffie en Thee Pauze

15.45 – 17.00 
Workshops 2 e ronde
Zie boven.

17.00 – 17.30 
Plenaire afsluiting: Schuld en schaamte 
In gesprek met een panel van sprekers en workshopgevers over het Congresthema.

Website

https://www.ggznieuws.nl/home/congres-vroegkinderlijke-chronische-traumatisering-schaamte-en-schuld-in-de-traumabehandeling/