11 december 2018 9:00 - 17:00

Kenniscongres Stoornissen: In 1 dag een kennis-update over stoornissen!

Classificeren en het stellen van diagnoses zijn voor behandelaren een heel belangrijk onderdeel van hun werk.
In de DSM5 staat beschreven aan welke kenmerken en symptomen gedrag moet voldoen wil je kunnen spreken van een bepaalde stoornis.
Het is daarom belangrijk om een zorgvuldige afweging te maken voordat er een diagnose gesteld kan worden.
Wanneer er een diagnose gesteld is, kan dit verduidelijken welke gerichte hulp er ingeroepen kan worden. 

Toch is het woord stoornissen steeds vaker een besmet begrip. Er kleven dan ook nadelen aan het stellen van diagnoses.
Diagnosticering werkt vaak stigmatiserend en door een stereotype benadering is er weinig ruimte voor variatie.
Soms worden er te snel diagnoses gesteld die niet altijd echt nodig zijn en wanneer er eenmaal een label is, raak je dit vaak moeilijk kwijt.

Diagnosticeren wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen.
Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf.
Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig of depressief of hebben zij moeite met verwerking van informatie.
Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.

Het Kenniscongres Stoornissen, dat voor de zevende keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. 
Het doel van het congres is u een kennisupdate te geven, kennis te laten maken met mooie initiatieven en goedwerkende methoden en om u aan het denken te zetten over verschillende invalshoeken en visies.

Het programma van deze dag bestaat uit drie lezingen van inspirerende sprekers. 
Erik Jongman neemt u mee in zijn lezing over de echtheid van de hulpverlener, waarin verder wordt gekeken in de werkrelatie tussen de jongeren en hun hulpverlener dan de gerichtheid op diagnoses en protocollen. 
Rianne Klaassen vertelt u over @ease, het eerste HEADSPACE-centrum van Nederland.
Eén van de doelstellingen van Headspace is om psychische problemen sneller te herkennen en proberen op te lossen.
@ease is een laagdrempelige voorziening voor jongeren met (psychische) problemen.  
Trudy Dehue gaat uitgebreid in op de vraag “Stel, het wordt normaal om af te wijken?”.
Daarbij staat ze stil bij de term reïficeren, ook wel het verdinglijken van definities, wat de spil is van het proces waarin steeds meer diagnoses gesteld worden.
Het congres staat onder deskundige leiding van dagvoorzitter Harriet Hofstede.

Tijdens de deelsessies kunt u kiezen uit tien verschillende deelsessies met uiteenlopende onderwerpen, zoals angst, boosheid, stigma-vrij opgroeien, vroegkinderlijk trauma, taalontwikkelingsstoornissen, de (on)zin van reïficatie, seksueel opvallend gedrag, gameverslaving, zelfregulatie en vroegsignalering.

Wij heten u graag van harte welkom op deze informatieve en inspirerende dag! Laat u bijpraten en denk mee! 

Programma

09:00 uur - Registratie en Ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

10:00 uur - Opening door de dagvoorzitter
Drs. Harriet Hofstede, GZ  psycholoog, specialist op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.  

10:10 uur - True Selfie: de jongere maar ook de hulpverlener!
Drs. Erik Jongman, Psychotherapeut, Spirit en de Waag
Jongeren zijn binnen de werkrelatie met hun hulpverlener wisselend in motivatie.
Vaak ingegeven door hun behoefte aan autonomie maar ook om tegen je aan te willen leunen.
Dit speelt helemaal bij zeer kwetsbare jongeren die geen vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.
Zij breken hun behandeling vaak vroegtijdig af.
De huidige inrichting van onze zorg kan de werkrelatie extra compliceren door zijn gerichtheid op diagnoses en protocollen.
De meeste jongeren voelt zich dan niet gezien in wie zij wel zijn en hoe zij dan verder kunnen.
De kunst is dan ook om onze huidige wetenschappelijke kennis te integreren in een benadering die recht doet aan de behoefte van de jongere: zie je mij wel of alleen een stoornis en je protocolletje!
Met algemene gesprekstechnieken en een vriendelijke lach red je het niet. Het gaat zoals in alle literatuur terug komt om echtheid van de hulpverlener.
Deze lezing bespreekt wat helpt in deze werkrelatie en hoe je al snel naar het kwetsbare deel van de jongere mag om tot een positiever zelfbeeld te komen.

10:40 uur - Headspace @ease
Dr. Rianne Klaassen, opleider aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie, De Bascule
Informatie volgt spoedig

11:10 uur - Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11:40 uur - Eerste deelsessieronde
Tijdens uw bezoek bezoekt u in deze ronde één van de tien deelsessies.

12:55 uur - Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13:55 uur - Stel het wordt normaal om af te wijken
Prof.dr. Trudy Dehue, Emeritus hoogleraar, Wetenschapsfilosoof en wetenschapssocioloog, Universiteit Groningen
Er rust tegenwoordig een groter stigma op afwijken dan op stoornissen, want anders hoefde niet zo veel afwijken een stoornis te heten.
Als we eigenschap X (zeg versnipperde aandacht) definiëren als stoornis Y (zeg ADHD) dan is het niet de biologie die ons vertelt dat we dit moeten doen.
Het zijn mensen die bepalen wat een stoornis moet heten. Het woord ‘stoornis’ kadert bepaalde eigenschappen in als iets voor de dokter en voegt dus iets aan die eigenschappen toe.
Dat kan voordelen hebben, maar velen keren de zaak nu om: men redeneert dat stoornis Y ‘zich uit in’ eigenschap X, of zelfs dat Y ‘de oorzaak is’ van eigenschap X.
Het tot een ding maken of reïficeren van definities (zoals filosofen dit noemen) is de spil van het maatschappelijke proces waarin steeds meer mensen een psychiatrische diagnose krijgen. 
Hoe zou het zijn als het weer normaal wordt om af te wijken? 

15:15 uur - Theepauze en bezoek informatiemarkt 
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

15:45 uur - Tweede deelsessieronde
Tijdens uw bezoek bezoekt u in deze ronde één van de tien deelsessies.

17:00 uur - Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Website

http://www.kenniscongres.nl/