11 januari 2019 9:30 - 16:15

AANKONDIGING“ WERKEN MET GROEPEN” Erkend als Basiscursus Groepsdynamica.

Ede

Op vrijdag 11 januari 2019 gaat bij voldoende deelname te Ede  de door de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepsPsychotherapie (NVGP) erkende Basiscursus Groepsdynamica van start.

De cursus is erkend als basiscursus voor de opleidingen tot groepswerker-NVGP en groepstherapeut-NVGP.
Docent is Roelof Wolters, opleider en supervisor van de NVGP.
De cursus werd door hem al meer dan honderd keer gegeven en zal plaats vinden op 5 vrijdagen en wel op de volgende data: 11 januari, 1 en 15 februari, 8 en 29 maart 2019 telkens van 9.30 uur tot 16.15 uur.
De Basiscursus Groepsdynamica is bedoeld voor iedereen die werkt met groepen.
De cursus kan, al dan niet op maat, ook in company gegeven worden.

DOEL:
De cursus heeft tot doel de cursist zoveel kennis en vaardigheid bij te brengen, dat hij of zij zelfstandig kan werken met groepen.
Voor degenen die reeds zelfstandig werken met groepen, zal de cursus een verdere uitbouw van kennis en vaardigheden bieden en eveneens bijdragen tot een beter begrip en hanteerbaarheid van allerlei situaties binnen groepen.

INHOUD:
Het uitgangspunt in de cursus wordt gevormd door de individuele werksituatie van de deelnemers. Met behulp van concreet materiaal, dat door de deelnemers kan worden ingebracht, zal in de cursus aan de hand van verschillende thema's de theorie worden behandeld. 
Het accent ligt daarbij steeds op "doen" en "zelf ervaren". 
Door middel van rollenspel, groepssimulatie en praktische oefeningen zullen de thema's worden verduidelijkt en uitgediept.
De keuze van de literatuur, die door deelnemers bestudeerd wordt, is hierop afgestemd.

OPZET:
De cursus is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en is verdeeld in drie cursusblokken. Op iedere cursusdag vinden 2 bijeenkomsten van 3 uur plaats.

Blok 1 behandelt aan de hand van de eigen werkervaring de algemene theorie over groepen, de kenmerken van groepen en groepsverschijnselen (6 bijeenkomsten).
Blok 2 behandelt het leiding geven aan groepen (2 bijeenkomsten).
Blok 3 behandelt de patiënt in de groep (2 bijeenkomsten).

Na toetsing wordt bij voldoende resultaat aan de deelnemers een certificaat verstrekt, gewaarmerkt door de NVGP.
De kosten bedragen € 650, - per deelnemer inclusief literatuurklapper en certificaat.
Voor de cursus dien je het boek "Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg." van Willem de Haas aan te schaffen. Het boek is uitgegeven bij Nelissen/Soest ISBN 978 90 244 1798 8. Kosten € 42,75.

Inlichtingen te verkrijgen bij:
Drs. R.J. Wolters,      
O.L. Vrouwestraat 61
6666 AK Heteren.      
Tel.: 026-4722410 of 06-20533304      
E-mail: roelofwolters@hetnet.nl   

 

AANMELDINGSFORMULIER

Naam                          _______________________________________________________M/V 
Adres                           _______________________________________________________
Postcode en woonplaats____________________________________________________­__
Geb. datum                  _______________________________________________________
Tel. nr. privé                _______________________________________________________
Emailadres                    _______________________________________________________
Werkzaam bij              _______________________________________________________
                                 _______________________________________________________
Adres                          _______________________________________________________
Postcode en
plaats                          _______________________________________________________
Tel. nr. werk                _______________________________________________________
Functie                        _______________________________________________________

                                   _______________________________________________________
Vooropleiding               _____________________________________________________­__
                                 _______________________________________________________

 

                                    meldt zich aan als deelnemer voor de Basiscursus Groepsdynamica te Ede welke start op 11 januari 2019                                                                      

Datum                         _______________________________________________________
Handtekening              _______________________________________________________

 

 

 

Dit formulier opsturen naar:                                         Bij annulering voor 22 december 2018

Drs. R.J.Wolters                                                         betaalt u € 25, - administratiekosten,

O.L. Vrouwestraat 61                                                  Vanaf 22 december 2018 betaalt u de

6666 AK Heteren                                                        volledige opleidingskosten van

tel.: 026-4722410.                                                       € 650, -. Vervanging door een andere

       06-20533304                                                        deelnemer is altijd mogelijk.