15 januari 2019 10:00 - 17:00

Jaarlijks Congres - Praten met pubers - 2e editie

Congres praten met pubers
Het jaarlijks congres over praten met pubers vindt op 15 januari aanstaande plaats in Eindhoven. Het thema van het congres is dit keer: "Praten over pubergedrag".

De puberteit en adolescentie zijn een tijd waarin er veel verandert.
Gierende hormonen, meer vrijheden, een vriendengroep die een steeds belangrijkere rol gaat spelen, minder ouderlijke controle.
Het is ook een tijd van experimenteren en daar hoort bij dat er af en toe een norm overschreden wordt.
Maar wanneer is die grensoverschrijding nog normaal "pubergedrag" en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken over mogelijke psychische of zelfs psychiatrische problemen?
Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere? En met hun ouders? Welke rol speelt on- en offline groepsdruk in het ontstaan, voortbestaan en stoppen van hun gedrag?
Wat mag je qua gedrag van jongeren met een LVB verwachten? En wat wordt als normaal en abnormaal gedrag gezien in migrantengezinnen?


Deze en andere, soortgelijke vragen staan deze keer centraal op dit congres.

Sprekers
Diverse vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk zullen een bijdrage leveren aan dit congres:

 • Prof. Dr. Wim Beyers [Universiteit van Gent] - Stand van de wetenschap: puberteit en adolescentie
 • Dr. Justine Pardoen [Oudersonline] - Pubers en (WhatsApp-) groepsdruk
 • Drs. Tischa Neve [GrootenKlein] - Communiceren met pubers en hun ouders
 • Drs. Erik Jongman [Spirit Jeugdzorg] - Puberteit of psychiatrie?
 • Elise van den Berg MSc. en Femke Schffer MSc. [MEE ZHN] - Werken met pubers met een LVB
 • Kaveh Bouteh [Pharos] - Praten met niet westerse pubers en hun ouders
 • Drs. Mariken Muller [Brijder] - ADHD en verslaving bij pubers en adolescenten

Accreditatie en aanmelding
Dit congres is geaccrediteerd door:

 • SKJ
 • AbSG
 • Kwaliteitsregister V&V
 • LV POH-GGz
 • VSR
 • Registerplein
 • NIP K&J / NVO-OG
 • Register vaktherapie
 • LBSB
 • LBRT

Alle details over toegekende punten, een aanmeldformulier en een overzicht van kortingsmogelijkheden zijn te vinden op www.congresburo.com/pubers2019 

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Wim Beyers [Universiteit van Gent] - Stand van de wetenschap: puberteit en adolescentie

11.00 uur Dr. Justine Pardoen [Oudersonline] - Pubers en (WhatsApp-) groepsdruk

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Tischa Neve [GrootenKlein] - Communiceren met pubers en hun ouders

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Drs. Erik Jongman [Spirit Jeugdzorg] - Puberteit of psychiatrie?

1B Elise van den Berg MSc. en Femke Schffer MSc. [MEE ZHN] - Werken met pubers met een LVB

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Kaveh Bouteh [Pharos] - Praten met niet westerse pubers en hun ouders

2B Drs. Mariken Muller [Brijder] - ADHD en verslaving bij pubers en adolescenten

16.30 uur Afsluiting

 

Website

www.congresburo.com/pubers2019