11 januari 2019 9:00 - 17:00

Scholingsmodule ontwikkelingspsychologie

Psychopathologie en ontwikkelingspsychologie

T&C systeemtherapeuten in company biedt de module psychopathologie en ontwikkelingspsychologie aan in de Oranjehof.
De module psychopathologie wordt gegeven door dr. Jeroen Terpstra, psychiater en hoofd van het zorgprogramma 24 uurs acuut en de module ontwikkelingspsychologie wordt gegeven door Kathleen van den Brand, klinisch psycholoog/hoofd behandelprogramma

Inhoud van de modules
De modules bestaan uit twee maal drie dagen, 24 uur psychopathologie en 24 uur ontwikkelingspsychologie.

De module psychopathologie
De module psychopathologie volgt de hiërarchie van DSM.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  wat in veel landen als standaard diaganostisch instrument wordt gebruik in de psychiatrie.

Na een algemene inleiding volgt de bespreking van de opbouw van de DSM en de veel voorkomende stoornissen die daarin beschreven zijn.
U leert  ziektebeelden te herkennen en tot een classificatie te komen door middel van het zogeheten vijf assensysteem.
Van iedere groep stoornissen worden diverse behandelmogelijkheden belicht.

De module ontwikkelingspsychologie
In de module ontwikkelingspsychologie maakt u kennis met de verschillende ontwikkelingsfasen die een mens door maakt van kind tot volwassenheid.
U leert het gedrag en de fysieke ontwikkeling in de verschillende fasen onderkennen.
Hoe het verloop is van de taalontwikkeling en de emotionele/sociale ontwikkeling.
In het bijzonder wordt er stilgestaan bij het belang van een veilige hechting (attachment).

Docenten

Dr Jeroen Terpstra (Psychopathologie) is psychiater en gespecialiseerd in de Acute (klinische) Psychiatrie, Psychofarmacologie en Diagnostiek.
Hij is gepromoveerd op onderzoek naar Schizofrenie en is werkzaam als Hoofd Behandelprogramma 24uurs/Acuut RvZE Flevoland. 
Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de krijgskunsten en is rijks erkend docent in zelfverweer en agressiehantering.

Kathleen van den Brand (ontwikkelingspsychologie) is klinisch psycholoog/hoofd behandelprogramma 0-12 bij GGz Centraal.

Accreditatie
Het NKS heeft deze modules geaccrediteerd 18 punten per module.

Kosten
De kosten zijn € 1.500,- voor het totaal of € 750,- per module, inclusief een reader met achtergrondinformatie, koffie/thee en lunch tijdens de opleidingsdagen.

Aanmelding
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@deoranjehof.nl
Per post aanmelden kan ook door te schijven naar De Oranjehof, centrum voor relatie en gezin, Kerkweg 2 ,8091 GA Wezep.
Na aanmelding ontvang je per post een nota thuis die tevens als bevestiging van de aanmelding geldt.

Data
De volgende module wordt gegeven op:

Ontwikkelingspsychologie:  11 januari, 25 januari en 8 februari 2019
Psychopathologie: 8 mei, 22 mei en 5 juni 2019

Alle opleidingsdagen zijn van 9.00 tot 17.00 uur.

Locatie
De Oranjehof (centrum voor relatie en gezin)
kerkweg 2
8091 GA Wezep
www.tencsysteemtherapie.nl