22 februari 2019 9:15 - 16:30

Expertise in ouderschap (praktijkmodule)

Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Tijdens de basis- en verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap is een theoretisch kader over ouderschap aangeboden, waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen.
Zij weten op welke factoren zij zich kunnen richten om de ouder te helpen de balans te (her)vinden in hun, soms zeer zware, dagelijkse opvoedtaak.
Ook is gekeken naar processen die zich tijdens de communicatie met ouders ‘onder water’ afspelen, ofwel overdrachtsprocessen.
Deze processen zijn krachtig aanwezig: voor je het weet lopen de emoties hoog op en raak je verstrikt in een ingewikkelde communicatie dynamiek.
Om hiermee om te kunnen gaan, helpt het om zicht te hebben op al deze deze processen en handvatten te hebben om steeds de verbinding te hervinden.
Maar hoe doe je dat in de praktijk?


Tijdens deze praktijkmodule gaan deelnemers o.l.v. José Koster met een trainingsacteur aan de slag.
Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, zal worden geoefend met casuïstiek van de deelnemers in een simulatie met de trainingsacteur. 

 
Het oefenen met de trainingsacteur wordt rustig opgebouwd en vind plaats in een veilig oefenklimaat.
Het is gericht op succeservaringen waardoor deelnemers nieuwe positieve ervaringen en zelfvertrouwen opdoen waardoor zij ook daadwerkelijk nieuwe dingen in de praktijk durven toe te passen. 


De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie 
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Programma

9.15 - 9.30 uur: Inloop met koffie en thee

9.30 - 10:00: Welkom & Kennismaken & Inleiding inhoud pratijkmodule

10:00 - 10:30: Angst versus Autonomie

10:30 - 11:00: Ervaringsoefeningen rondom angst en autonomie

11.00 - 11.15 uur: Pauze

11.15 - 12.30 uur: Omgaan met emoties en Begrenzen van gedrag + oefenen 

12.30 - 13.15 uur: Lunch

13.15 - 14.45 uur: Agressie of emotie? Het ABCD model  + oefenen met actrice

14.45 - 15.00 uur: Pauze

15.00 - 16.15 uur: Toepassen behandelde theorie op eigen casuïstiek m.b.v. actrice

16.15 - 16.30 uur: Afronding en evaluatie

16.30 uur: Afsluiting

 

 

Website

https://www.logavak.nl/aanbod/7/268/1225/praktijkmodule-expertise-in-ouderschap