17 april 2019 10:00 - 17:00

Emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

Een aantal mensen met autisme is zoekend als het gaat om emoties.
Ze vinden het lastig om hun eigen emoties te herkennen en te uiten.
Mensen met autisme zijn daarnaast minder goed in het herkennen van emotionele signalen bij andere mensen.
Soms krijgen mensen met autisme het advies om aan hun sociale vaardigheden te werken.
Hoe kan het model van emotionele ontwikkeling hen hierbij helpen?
Dit model is door de psychiater en kinderpsychiater Anton Došen ontworpen.
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft het nieuwe invalshoeken opgeleverd voor het ondersteunen van mensen met ernstig probleemgedrag.

Tijdens deze studiedag gaat Els Ronsse onder andere in op het model van Došen en op de vraag hoe dit model gebruikt kan worden in de hulpverlening aan mensen met autisme en een normale begaafdheid.
Zij doet dit door de basale emotionele behoeften te benoemen en te laten zien hoe mensen met autisme op basis van die behoeften zichzelf beter kunnen leren kennen.
Daarnaast bespreekt ze welke behoeften mensen met autisme kunnen herkennen bij hun omgeving en hoe ze hier op in kunnen spelen.
Het herkennen en uiten van emoties is een belangrijk thema dat besproken zal worden.

Kosten:
€225,- per persoon inclusief lunch, koffie en thee.

Accreditatiepunten:
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Programma

10:00     Opening
10:05     Het concept emotionele ontwikkeling, ontwikkelingspsychologie en emotionele behoeften
11:15     Pauze
11:30     Welke tools zijn er om het niveau van emotionele ontwikkeling te herkennen bij mensen met autisme en een normale begaafdheid?
12:30     Lunchpauze
13:30     Hoe kun je mensen met autisme helpen om hun emoties beter te herkennen, beter te uiten en emotionele signalen van andere mensen op te pikken?
14:30     Pauze
14:45     Oefenen met eigen casus & vragen en discussie
17:00     Afsluiting

Website

https://www.fortior.info/trainingen/open-inschrijving/emotionele-ontwikkeling-bij-mensen-met-autisme/