16 mei 2019 10:00 - 16:30

Congres seksueel geweld

Het congres over seksueel geweld dat plaatsvindt op 16 mei 2019 in Eindhoven, staat in het teken van werken met slachtoffers, plegers en omgeving.

Seksueel geweld komt beangstigend vaak voor. Jaarlijks worden 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer van seksueel geweld.
Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik grijpen diep in in het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten.
Zij hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap.
Niet zelden is er ook sprake van herhaald slachtofferschap. Dat kan zo zijn omdat het geweld zelf zich herhaalt, maar ook doordat beelden van het geweld kunnen circuleren op het internet.
Ook voor plegers heeft seksueel geweld gevolgen. Denk daarbij aan vervolging, detentie, het wegvallen van vrienden en familie, verstoting uit een gemeenschap, het uiteenvallen van diens gezin en een scala aan psychologische problemen die oorzaak dan wel gevolg zijn van het gepleegde geweld. 
Daarnaast heeft seksueel geweld binnen gezinnen, families, scholen en gemeenschappen ook impact op deze sociale verbanden en hoe mensen zich daarbinnen tot elkaar verhouden.


Het werken met seksueel geweld is voor hulpverleners, artsen en andere professionals in zorg, welzijn en onderwijs een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Sprekers
Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek.

  • Prof. Dr. Hans Grietens [Rijksuniversiteit Groningen] - Inleiding in de wereld van geweld en trauma
  • Prof. Dr. Louis Tavecchio [Universiteit van Amsterdam] - Scheve machtsverhouding bij seksueel geweld
  • Mr. Mariska Kramer [kantoor Kramer] - Wetgeving en juridische kaders
  • Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - De biologische effecten van seksueel geweld
  • Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - Systemisch werken na seksueel misbruik
  • Susanne van Gog [Centrum Seksueel Geweld] - Het organiseren van zorg
  • Theo Hendrickx [Helse Liefde] - Omgaan met loverboy problematiek

Accreditatie en aanmelding
Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij FGzPt, NIP K&J/NVO-OG, SKJ, Registerplein, AbSg* (KNMG/GAIA), Kwaliteitsregister V&V, VSR, LV POH-GGZ, Register Vaktherapie.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden
10.15 uur Prof. Dr. Hans Grietens [Rijksuniversiteit Groningen] - Inleiding in de wereld van geweld en trauma
11.00 uur Prof. Dr. Louis Tavecchio [Universiteit van Amsterdam] - Scheve machtsverhouding bij seksueel geweld
11.45 uur Pauze
12.15 uur Mr. Mariska Kramer [kantoor Kramer] - Wetgeving en juridische kaders
13.00 uur Lunchbuffet
14.00 uur Deelsessies
Deelsessie 1A Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - De biologische effecten van seksueel geweld
Deelsessie 1B Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - Systemisch werken na seksueel misbruik
15.00 uur Pauze
15.30 uur Deelsessies
Deelsessie 2A Susanne van Gog [Centrum Seksueel Geweld] - Het organiseren van zorg
Deelsessie 2B Theo Hendrickx [Helse Liefde] - Omgaan met loverboy problematiek
16.30 uur Afsluiting

 

Website

www.congresburo.com/seksueelgeweld