20 september 2019 10:00 - 16:00

KICK- nascholing, kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

o.l.v. Thea Giesen, psycholoog en Marijke de Mare, vaktherapeut beeldend

Vrijdag: 20 september en  4, 18 oktober en 1 november 2019

De opleiding tot KICK-trainer voor kunstzinnige/creatieve therapeuten beeldend en voor leerkrachten culturele en kunstzinnige vorming (CKV) beeldend bestaat uit:
vier lesdagen en drie dagdelen groepssupervisie tijdens het geven van de eerste eigen training.

Docenten:Thea Giesen en Marijke de Mare.

Kosten: € 695,- inclusief koffie, thee, materialen en supervisie.
Betaling: uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding: IBAN: NL83 INGB 0001 7148 44 t.a.v Thea Giesen.

De opleiding is door N.V.K.T en S.R.V.B. geaccrediteerdvoor respectievelijk 20 en 8 punten.
Informatie en aanmelding: info@KICK-SoVa.nl.

Website

http://www.kick-sova.nl/