21 juni 2019 8:30 - 17:00

Congres HOOGSENSITIVITEIT – Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk

Hoogsensitiviteit … voor menigeen roept dit de associatie op met een vaag begrip zonder afdoende (wetenschappelijke) onderbouwing.
Het begrip wordt op allerlei manieren gebruikt en het label wordt te pas en te onpas aan zowel kinderen als volwassenen toegekend.
De onheldere theoretische beschouwingen en brede toepassingen in de praktijk van alledag leiden al met al tot veel misverstanden. 

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen.
Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. 

Dit congres richt zich op hulpverleners en andere belangstellenden in de GGZ en welzijn die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen

Programma

08.30 – 09.30 Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.30 – 09.40 Opening van het congres door dagvoorzitter 

09.40 – 10.20 Wat houdt hoogsensitief zijn precies in?

10.20 – 11.00 Hoogsensitiviteit en de relatie met verslavingsgevoeligheid 

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.10 Overprikkeld; Eerste hulp bij hoogsensitiviteit

12.10 - 12.50 De verschillende facetten van hoogsensitiviteit: ontwikkeling van een nieuwe, meer omvattende vragenlijst

12.50 - 13.50 Middagpauze

13.50 – 14.20 De invloed van muziek bij hoogsensitiviteit; interventies bij overprikkeling en stress

14.20 – 15.00 Hoogsensitiviteit, uniek concept of business as usual?​

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.10 Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

16.10 – 16.50 Hoogsensitiviteit en psychopathologie: risicofactor, moderator of twee onafhankelijke zaken?

16.50 – 17.00 Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 Netwerken met borrel

Website

https://www.sympopna.nl/congres/hoog-2019