19 oktober 2019 10:30 - 17:00

Workshop Sandplay en Sandtray therapie

Doelgroep 
Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten,  studenten  of afgestudeerden creatieve therapie, vaktherapeuten, media beeldend of drama.

Onderwerpen 
-Kennismaken met verschillende methoden van zandspel met kinderen, jongeren en volwassenen.
-De symbolische betekenis van zand en water
-Casus voorbeeld van zandspel met een groep kinderen
-Directieve therapie en zandspel  (oplossingsgericht)
-Casusvoorbeeld van Sandplay methode D.Kalff   Jungiaanse analytische theorie

-Zelf ervaring opdoen door het maken van een persoonlijk zandbeeld en een groepszandbeeld.
-Ervaring opdoen met observatie en documentatie van een zandbeeld.

Aandachtspunten 
-De verschillende vormen van therapie die sandplay therapie worden genoemd of methoden die gebruik maken van zand, water of miniaturen als non-verbale en als directieve, oplossingsgerichte therapie.
-De rol van de therapeut in het geven van opdrachten vanuit de eigen theoretische opleiding en ervaring. 


Leerdoelen
-Hoe kan zandspel gebruikt worden als pedagogisch hulpmiddel Hoe kan sandplay gebruikt worden als speltherapeutisch hulpmiddel met kinderen of volwassenen.
-Hoe kan sandplay gebruikt worden als diagnostisch hulpmiddel Wat zijn de verschillende methoden.
-Waar kan je specifieke opleidingen volgen over sandplay  .

 

Aanbevolen literatuur: 
-Sandplay- Silent Workshop of the Psyche.  Kay Bradway and Barbara McCoard
-Sand, Water, Silence. The Embodiment of the Spirit. Mary Jane Markell
-Sandtray therapy: second edition. Linda Homeyer & Daniel Sweeney

 

Website

http://www.kindertherapie-foks.com/introductie-sandplay-.html