7 september 2019 10:00 - 16:30

Studiedag: Lichaamsgerichte observatie en interventies voor zorgprofessionals

Op de studiedag Beyond Words op 7 maart jongstleden georganiseerd door opleidingen Nul tot Zes psychotherapie en Praktijk Monica Ouwens stond Parental embodied mentalisation, ontwikkelt door Dana Shai e.a centraal.
Er werd toen door Monica Ouwens en Man Yi Tsang een workshop gegeven over lichamelijk ervaren en observeren vanuit beweging.
Deze workshop over non verbale parameters wordt nu aangeboden als studiedag voor zorgprofessionals die met ouders, verzorgenden en het zeer jonge kind werken.

Tijdens deze intensieve dag staat embodied mentalisation centraal.
Het lichamelijk observeren, begrijpen, meevoelen en interpreteren van de jonge en volwassen cliënt, maar ook de fysiek emotionele signalen van de zorgprofessional zelf.
De rijke non verbale taal is altijd in de relatie aanwezig. Tijdens deze dag wordt deze taal expliciet gemaakt en wordt er duiding aan gegeven.
Door de parameters in het eigen lichaam en beweging te ervaren vergroot de herkenning van de emotioneel geladen lichamelijke communicatie van de cliënt en maakt het non- of pré verbale in de behandeling op congruente wijze bespreekbaar.

Doelgroep
Infant mental health specialisten (i.o.), ouder-kind therapeuten, orthopedagogen, (GZ) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gezinscoaches en systeemtherapeuten,  vaktherapeuten, counselors die werken met ouders en het (zeer) jonge kind, en/of studenten in deze vakgebieden.

Workshop Facilitators
Monica Ouwens 
www.praktijkmonicaouwens.nl
Lichaamsgerichte bewegingsexpressie therapeut, Infant mental health specialist (DAIMH), Sherborne trainer, babymassagedocent, dans en yoga docent.

Man Yi Tsang 
www.manyitsang.com
Dans-bewegingstherapeute, UK registered dance movement psychotherapist, Body Mapping Practioner.

Kosten
165,- euro bij inschrijving vóór 1 augustus 2019
185,- euro vanaf 1 augustus 2019
145,- euro studenten
Annulering is kosteloos tot 1 augustus 2019
Inclusief thee/koffie en lunch

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij DAIMH en FVB

Inschrijven
Er is plaats voor 25 deelnemers
Aanmelden per e-mail onder vermelding van naam, adres en discipline
monicaouwens@gmail.com

Programma

De ochtend is ervaringsgericht. De parameters van non verbale communicatie, expressie en de ontwikkelingsstadia worden in het eigen lichaam door bewegingsopdrachten ervaren.
Gebaseerd op het werk van Rudolf van Laban, Judith Kestenberg en Veronica Sherborne brengen de trainers de deelnemers door bewegingservaringen dieper in het volwassenen repertoire, maar ook in het baby en het jonge kind bewegings- en beleving repertoire.

De middag staat in het teken van casuïstiek. Deze lichaamsgerichte vorm van intervisie geeft inzicht en nieuwe mogelijkheden voor interventies.
Door middel van ingebrachte casuïstiek maken we de vertaling van de lichamelijk begrepen parameters naar de klinische praktijk.
Er is tijd en ruimte voor multidisciplinaire ervaringen en uitwisseling om zo voelbare kennis en inzichten te verwerven.

Website

https://praktijkmonicaouwens.nl/wp-content/uploads/2019/04/When-The-BODY-Speaks-7-9-2019-.pdf