1 juni 2019 10:30 - 17:00

Basistraining Coachen met de Verbeeldingstoolkit

2-Daagse training! 01-06-2019 & 29-06-2019

Doel
De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met kanker, chronische ziekte of crisis vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar nodig is, en de draag- en veerkracht te helpen versterken.

Mensen met kanker, chronische ziekte of crisis te kunnen helpen zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit te doen voeren en hen daarbij te kunnen coachen.

Doelgroep
Hulpverleners in de (psychosociale) oncologische zorg, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, vaktherapeuten, psychiaters, geestelijk verzorgers, psychosociale hulpverleners, cam therapeuten, counsellors, fysiotherapeuten, artsen.

De Verbeeldingstoolkit 3.0
Mensen bezitten een zelfversterkend vermogen. Om mensen met kanker chronische ziekte of crisis te helpen dit te mobiliseren is de Verbeeldingstoolkit ontworpen.
De Verbeeldingstoolkit bevat een breed scala van laagdrempelige verbeeldingsoefeningen ter ondersteuning bij de verwerking van de ziekte of crisis, bij de medische behandelingen en bij het herstel.
Doel is de draag- en veerkracht te vergroten. Dat de verbeelding hierin een centrale rol kan vervullen wordt steeds meer bevestigd door een toenemende stroom van wetenschappelijke bevindingen in de neuropsychologie van de laatste twee decennia.

Extra informatie
Contacturen: 11,5 uur
Zelfstudie, bestaande uit het bestuderen en lezen van literatuur, oefenen met een proefpersoon/personen en verslaglegging voor supervisie: 6 uur
Studiebelasting: 17,5 uur

Accreditatie
Register Vaktherapie 17 punten
In aangevraag bij NBVH, SRNO, SKB

Website

https://www.imaginatie.nl/course/basistraining-coachen-met-de-verbeeldings-toolkit/