20 november 2019 10:00 - 16:00

NVVS Regiostudiedag 'Het neurosequentiële model' (locatie Gouda)

Nieuwe reeks NVVS regiostudiedagen. Het thema is: 'het neurosequentiële model', de spreker is Roland Verdouw. 

Over Roland Verdouw
Roland Verdouw is kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam op het snijvlak van de jeugd-GGZ en jeugdzorg bij Pluryn/Intermetzo met de focus op complexe traumatisering, verwaarlozing en hechtingsproblematiek. Sinds 2013 is hij verbonden aan de ChildTrauma Academy waar hij met de toekenning van een Fancourt-studiebeurs zich certificeerde in het Neurosequentiële Model tot NMT Mentor. Samen met zijn collega’s van TeamNEXT heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa.
Dit model is gebaseerd op het gedachtegoed van Bruce Perry.
Roland Verdouw was de spreker op het Congres Netwerk Kindertherapeuten in 2017.

Theoretische achtergrond
Menselijk gedrag en hersenontwikkeling is een complex, continu samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. Onze overleving en gezondheid is afhankelijk van de mate waarin we relaties kunnen aangaan en behouden. De universele principes van hersenontwikkeling kunnen gebruikt worden om beter te begrijpen hoe deze ervaringen ons brein vormen en wat er voor nodig is om kinderen tot liefdevolle, empathische en gezonde volwassenen te laten opgroeien. We worden als mens geboren, maar menselijkheid ontwikkelt zich vanuit onze ervaringen met anderen, in het bijzonder de ervaringen in onze eerste levensjaren.
In deze lezing zal een overzicht worden gegeven van de kernprincipes van hersenontwikkeling, specifiek worden ingezoomd op de effecten van vroegkinderlijke traumatisering en waarom ritme, timing en relaties hierbij essentieel zijn. Ook zal worden besproken hoe we in het huidige onderwijs- en zorgsysteem vechten tegen onze neurobiologie en welke keuzes juist onze grootste biologische gaven omarmen. Tot slot zal er een verbinding worden gelegd tussen de theorie van onze neurobiologie en de praktijk van speltherapie met behulp van het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT).

Kernpunten Neurosequentiële Model:
+ Getraumatiseerde en verwaarloosde kinderen vertonen vaak complex gedrag dat onvoldoende wordt begrepen. Zij krijgen hierdoor niet de juiste therapeutische begeleiding die nodig is voor hun herstel en optimale ontwikkeling.
+ Zonder rekening te houden met de universele kernprincipes van hersenontwikkelingen unieke ontwikkelingsgeschiedenis van het individuele kind is de kans groot dat therapeutische interventies inefficiënt zijn of, nog erger, ineffectief.
+ In de huidige tijd van ‘evidence based’ is er steeds meer vraag naar theoretische onderbouwing van – met name – non-verbale, lichaamsgerichte interventies, die essentieel zijn in de behandeling van getraumatiseerde kinderen.
+ Het koppelen van de juiste therapeutische activiteiten bij de ontwikkelingsfase van het kind en zijn behoeften is de sleutel tot succes, doch met het huidige medische model moeilijk uitvoerbaar.
+ Het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT) biedt hierin een uitkomst en is een neurobiologische ‘lens’ waardoor we beter zicht krijgen op de meest passende therapieën, waardoor het kind en zijn omgeving kunnen toewerken naar herstel en genezing.

Programma

09.30 - 10.00 uur: inloop

10.00 - 12.15 uur: ochtendprogramma

12.15 - 13.15 uur: lunch

13.15 - 16.30 uur: middagprogramma

Kosten en inschrijving
Inschrijving:
De studiedag is toegankelijk voor leden van de NVVS en studenten van de opleidingen speltherapie in Utrecht, Amsterdam, Ede en Antwerpen. 
De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Per regio is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Vol = vol. 
Wanneer alle 3 de studiedagen vol zijn, is het mogelijk om je naam op een wachtlijst te zetten. 
Stuur in dat geval een mail met je naam en lidmaatschapsnummer naar: info@vaktherapie.nl  met het verzoek om op de wachtlijst geplaatst te worden. 
Wanneer er veel deelnemers op de wachtlijst staan wordt overwogen om een extra regiostudiedag in te lassen.

Kosten:

De kosten voor deze studiedag inclusief koffie/thee en lunch bedragen:
NVVS leden: € 75,-
Studentenleden NVVS: € 75,-

Uiterlijke inschrijfdatum:
15 september 2019

Locatie:
Driestar Educatief
Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

Let op: we hebben jouw input nodig voor deze dag!
Er kan namelijk 1 casus uitgebreid besproken worden tijdens het middagprogramma.
Hoe gaat het in zijn werk?

• Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 15 september een casus in te dienen. Dit kan door de casus geanonimiseerd te mailen naar: scholing@speltherapie.net. 
• Per regio wordt één casus geselecteerd
• Roland Verdouw neemt telefonisch contact op met de inbrenger van de casus om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
• Deze geselecteerde casus wordt een week vóór de cursusdag aan alle deelnemers van die regio gestuurd.
• Deze casus is de ‘kapstok’ voor het middagprogramma; Roland legt het Neurosequentiële Model uit aan de hand van deze casus.
• Alle deelnemers hebben na ontvangst van de geselecteerde casus nog de mogelijkheid om korte vragen over eigen casuïstiek te formuleren en deze toe te sturen aan de Commissie Scholing.


NB: wanneer je een casus instuurt ga je ermee akkoord dat jouw casus gebruikt kan worden in het middagprogramma van de Regiostudiedag.