10 oktober 2019 9:00 - 17:30

Zevende landelijke CELEVT congres

Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid

Opgroeien in een destructief traumatiserend gezinssysteem waarin er voortdurend sprake is van controle en dwang, indoctrinatie, isolatie en manipulatie met veelal meerdere vormen van mishandeling, heeft een uiterst schadelijke impact op de biopsychosociale ontwikkeling van kinderen.
Persoonlijkheidspathologie bij één of beide ouders, een disfunctionele relatievorming of een onverwerkte traumageschiedenis van ouders, ligt vaak aan de basis van dergelijke gezinssystemen. Ondanks de diepgaande schadelijke gevolgen kan herstel op zowel psychologisch als neurobiologisch niveau plaatsvinden.
In de therapie van volwassen geworden slachtoffers is het essentieel dat de therapeut de cliënt helpt om inzicht te krijgen in de destructieve dynamiek die aan de basis ligt van het ouderlijk gedrag. Voor zowel de cliënt als de therapeut is dat een confronterende en moeilijke opgave.
Een langer durende fasegerichte traumabehandeling is nodig voor het geheel van reacties, klachten en symptomen, waarbij zowel de aanhoudende traumatisering als de meervoudige psychische, somatische en sociale gevolgen een rol spelen. Dat vraagt om een multidisciplinaire integrale behandeling en om creatieve combinaties van ‘oude’ en ‘nieuwe’ behandelinterventies waarin psychodynamische, cognitieve, lichaamsgerichte en neurobiologische benaderingen samenkomen.

In dit congres maakt u kennis met veelzijdige inzichten en multidisciplinaire behandelinterventies. Hoe zit het met de gewetensontwikkeling? Wat als de ouder de bron vormt voor traumatisering van het kind? Hoe zit het met de individuele dispositie van daders? Wat gebeurt er in het brein? Hoe zit het met walging en zelfwalging? En ouderschap na vroege traumatisering? Wat te doen als slachtoffers daders slachtoffer worden? Helpt meditatie? Hebben we voldoende oog voor seksualiteit? Al deze en meer onderwerpen belichten we op dit congres.

Programma

09.00 – 9.30
Inschrijven, koffie en thee

09.30 – 9.40
Welkom en toelichting op het congresthema door de dagvoorzitter. 
Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog, psychotherapeut.

09.40 – 10.20
Over mensen die genocidale daders worden
Prof. Dr. Abram de Swaan, emeritus-hoogleraar in de sociale wetenschap.

10.20 – 11.05 
Gewetenspijn 
Dr. Frans Schalwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut.

11.05 – 11.35 

Koffie en thee pauze

11.35 – 12.20 
De verinnerlijkte familie: daders, getuigen en wegkijkers
Dr. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut, psychoanalyticus.

12.20 – 13.00 
Conceptie, zwangerschap en geboorte, de reis die ons leven bepaalt
Mw. Anna Verwaal, Maternal-Child Health Nurse.

13.00- 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.15 uur 10 Workshops 1e ronde
De workshops worden tweemaal gegeven. Deelname op volgorde van inschrijving.

Workshop 1
Als de ouder de bron vormt voor traumatisering van het kind. De gevolgen van “onzichtbaar hechtingstrauma’ op het psychobiologisch functioneren in de volwassenheid en behandelmogelijkheden. Doris D’Hooghe, psychotraumatoloog, integratief kindertherapeut.

Workshop 2
Gevoelens van walging en zelfwalging na vroegkinderlijk misbruik. Achtergronden en mogelijkheden voor interventies. Janetta Bos, psychotherapeut, seksuoloog

Workshop 3
Het lijf blijft het oude verhaal vertellen tot het gehoord wordt. Over haptotherapie en het werk met mensen met een getraumatiseerd lijf. Mw. Ammelie van Beurden, haptotherapeut, pedagoog

Workshop 4
Ouderschap en vroege traumatisering. Vroeg trauma a deux in woord en beeld. Drs. Nelleke van der Boon, klinisch psycholoog, traumapsychotherapeut, IMH -specialist

Workshop 5
Opgroeien in een traumatiserend gezinssysteem, Geïntegreerde behandeling van persoonlijkheid en trauma. Drs. Joany Spierings, gz-psycholoog, psychotherapeut

Workshop 6
Het verdwenen Zelf. De impact op de persoonlijke ontwikkeling van opgroeien bij ouder(s) met narcisme of psychopathie. Drs. Iris Koops, auteur van ‘Het Verdwenen Zelf” & drs. Richèlle Hodiamont, psycholoog

Workshop 7
Als slachtoffers daders worden. Drs. Marion Verkade, Klinisch psycholoog, psychotherapeut

Workshop 8
Wat gebeurt er in het brein? Bouwen aan vertrouwen; kalmerende signalen, nieuwe neuronale banen en neuroplasticiteit. Drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut

Workshop 9
Seksualiteit hoort bij het leven. Hoe praat je als hulpverlener met traumaslachtoffers over seksualiteit? Drs. Marianne Emmelkamp – Keizer, psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut

Workshop 10
Opgroeien in een schadelijke familiale omgeving. Traumagerelateerde dissociatie en het nut van meditatie- en grondingstechnieken uit de Oosterse bewegingsleer. Dr. Erik De Soir, klinische psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en psychotraumatoloog

Workshop 11
Impliciete patronen expliciet maken. Een meergenerationele benadering van complex traumaMw. Margriet Wentink, traumatherapeut, opleider

15.15 
Koffie en Theepauze

15.45 – 17.00 
10 workshops 2e ronde
Voor de workshops zie boven. Deelname op volgorde van inschrijven.

17.00 – 17.30 
Plenaire afsluiting 
In gesprek met een panel van sprekers en workshopgevers over het Congresthema. Vragen en discussiepunten kunnen gedurende het congres schriftelijk ingeleverd worden.

Website

https://celevt.nl/congresthema/