13 december 2019 9:30 - 16:45

GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode) speldiagnostiekcursus!

GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatiemethode) is een training in speldiagnostiek,  waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. De GOrS  is door dr Pim J. van der Pol (2005) ontwikkeld en onderzocht.
De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

- Spel met wereldmateriaal;
- Neutraal rollenspel (winkelspel);
- Individueel thematisch rollenspel;
- Spel met water en zand (sensopathisch spel). 

Inhoud

Tijdens de cursus, komen de volgende onderdelen aan bod: 
-Behandeling van verschillende spelindelingen;
-Bespreking van het materiaal van de GOrS;
-Bespreking van de de manual van de GOrS;
-Verslaglegging;
-Begeleidingsadviezen

Doelstelling 

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS (Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie) als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

Leerdoelen zijn: 
- Informatieverstrekking over het diagnostisch instrument de GOrS – Gestructureerde Orthopedagogische – Spelobservatiemethode. 
- Oefenen in de toepassing van het instrument.  
- Bestuderen en bespreken van relevante literatuur.

Website

https://www.spelobservatie.nl/