12 november 2019 9:00 - 17:00

Floorplay Congres 2019 IK ZIE JOU

Welke plek heeft FloorPlay binnen de Infant Mental Health?
Welke raakvlakken zijn er met andere behandelmethoden die gericht zijn op (jonge) kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders?
Wat betekent het voor ouders en het ouderschap als je kind speciale aandacht nodig heeft?
En wat is het belang van spel en contact in de ontwikkeling van ieder mens?

Speelsheid en creativiteit, ontmoeting en contact staan centraal tijdens dit congres met inspirerende sprekers uit het brede veld van hulp aan het (jonge) kind.
Want: ‘plezier is de motor voor leren en ontwikkelen!’

Binnenkort volgt meer informatie over het congres, zoals het programma en de mogelijkheid tot inschrijven.
Mocht u interesse hebben houdt dan uw mail in de gaten!

Website

http://us2.forward-to-friend.com/forward/show?u=9e9efc7fb06cf50148b7bd03a&id=bfae16443e