19 oktober 2019 9:00 - 17:00

NVDT Methodische speldag - (Groeps)dramatherapie in de behandeling van eetstoornissen

Een introductie 

Dramatherapie wordt als zeer effectief ervaren binnen de behandeling van eetstoornissen door het ervaringsgerichte karakter, waarbij het lichaam en de inter- en intrapersoonlijke communicatie centraal staan. Het nodigt cliënten uit om naar buiten te treden, expressie te geven aan wat er in hen omgaat. Dat vraagt om een geduldige en bedachtzame opbouw van werkvormen. Binnen de veilige kaders van groepstherapie kan letterlijk en figuurlijk een mooi toneel worden geboden aan de binnenwereld van de cliënten. 

In december 2018 verscheen de consensus based module plus “Groepsdramatherapie gericht op het ontwikkelen van een genuanceerdere lichaamsbeleving en meer zelfwaardering bij (jong)volwassenen (16+) met anorexia nervosa en/of boulimia nervosa”.

In deze module wordt onderbouwd welke dramatherapeutische elementen werkzaam zijn in de behandeling van eetstoornissen. Verder wordt aan de hand van vijfentwintig uitgeschreven sessies een beeld gegeven van hoe dramatherapie daadwerkelijk toegepast kan worden binnen de behandeling.  

 

Workshopgevers 

Marijke van Dongen studeerde in 1988 af als dramatherapeut en werkte een aantal jaren in het voortgezet speciaal onderwijs. Momenteel is ze ruim 25 jaar werkzaam in het Maastricht UMC+ op de afdeling psychiatrie waar zij dramatherapie geeft aan onder andere (jong)volwassenen met een eetstoornis. Ze volgde de basisopleiding psychodrama en is opgeleid in schematherapie.

Samen met Floor Jansen en andere dramatherapeuten verbonden aan gespecialiseerde centra voor de behandeling van cliënten met een eetstoornis schreef zij een consensus based module-plus over het inzetten van groepsdramatherapie in de behandeling van deze problematiek.

Floor Jansen liep stage in het Maastricht UMC+ en studeerde in 2018 af als dramatherapeut. Op dit moment is zij werkzaam bij Radix Forensisch Psychiatrisch Centrum en Mondriaan Volwassenzorg. Daarnaast werkt ze als vrijwilliger bij SPEL vzw, een organisatie die aan de hand van vaktherapie werkt binnen basisscholen gebaseerd op de principes van het ALIVE Program uit New Haven. Ze start in november aan de vervolgopleiding psychodrama en is bezig met het behalen van haar Level-1 DvT. 

 

Doelgroep 

Dramatherapeuten, studenten en professionals die willen kennismaken met deze methodiek. 

 

Doelstelling 

Na afloop van deze workshopdag hebben deelnemers meer inzicht in hoe dramatherapie ingezet wordt binnen de behandeling van eetstoornissen. Daarnaast kunnen zij verschillende werkvormen vertalen naar de behandeling van andere psychopathologie.

Verder hebben deelnemers een duidelijker beeld van hoe een product of module in samenwerking met de CPMO en FvB tot stand komt en wat dit oplevert voor jezelf als professional en het werkveld. 

 

Inhoud 

  • Dramatherapeutisch werken met mensen met een eetstoornis, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Er zullen werkvormen aangeboden worden volgens het fasemodel van de module, gebaseerd op Emunah.
  • Toelichting op het proces van het ontwikkelen en beschrijven van een consensus based module plus.
  • Transdiagnostische factoren bij een eetstoornis, waardoor behandelaanbod vertaalbaar wordt naar andere psychopathologie. 

Leerdoelen 

  • Kennis van psychopathologie bij mensen met een eetstoornis en de transdiagnostische factoren.
  • Ervaren van werkvormen die ingezet kunnen worden binnen (groeps)dramatherapie in de behandeling van eetstoornissen (en andere stoornissen met dezelfde transdiagnostische factoren).
  • Inzicht in het tot stand komen van een product of module.

Programma

09.00 Inloop met koffie en thee

09.30 Doelgroep en transdiagnostische factoren

11.00 Dramaoefeningen volgens fasemodel Emunah

12.30 Lunch

13.30 Het schrijven van een consensus based module plus

15.00 Korte pauze

15.15 Dramaoefeningen volgens fasemodel Emunah

17.00 Afsluiting

 

Literatuur 

Via de Databank Vaktherapie kan de module ter voorbereiding doorgenomen worden:

Beers, H., Cleven, G., Dongen, M. van, Jansen, F., Kemenade, W. van, Smallegoor, F. & Zeldenrust, M. (2018). Groepsdramatherapie gericht op het ontwikkelen van een genuanceerdere lichaamsbeleving en meer zelfwaardering bij (jong)volwassenen (16+) met anorexia nervosa en/of boulimia nervosa. Utrecht: CPMO/FVB.

Praktische zaken                                                                                                               

Locatie

Zimihc - Huis voor amateurkunst

Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht (Voor routebeschrijving check www.zimihc.nl

In de hele buurt is betaald parkeren. Mocht je geen plek kunnen vinden, dan kun je kiezen voor de P1 parkeergarage aan de Kruisstraat even verderop.

 

Aanmelding

Aanmelden kan alleen via de FVB-website op https://fvb.vaktherapie.nl/agenda.
Onderaan deze pagina vind je een inschrijfknop. Ben je lid van de FVB? Log dan eerst in. Je kunt dan inschrijven voor de juiste ledenprijs en het bespaart invulwerkzaamheden omdat we al over jouw contactgegevens beschikken.

 

Kosten

Leden € 65,-

Student leden  € 45,-

Studenten (geen lid van NVDT) € 65,- (Graag  aanmelden via info@vaktherapie.nl voordat je inschrijft via de website)

Dramatherapeuten (geen lid van de NVDT) € 85,-

 

Annuleren

Bij annuleren vóór 5 oktober wordt 40% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is het niet meer mogelijk om geld terug te krijgen.

 

Accreditatie

Deze methodische speldag is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie met 7 punten.